عنوان خبر: بهره گيرى از تمامى قابليتها و قدرتها و نيروهاى مادى در آرمانشهر مهدى موعود(ع)
(شاخه: آرمان شهر/4)

در روايتى آمده است: »... زمين گنجهايش را براى او خارج مى سازد...« مراد از اين روايت بهره گيرى از تمامى قابليتها و قدرتها و نيروهاى مادى در آرمانشهر اسلامى مهدى موعود(ع) است.


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.847 )