عنوان خبر: شهر وحدت
(شاخه: آرمان شهر/3)

وحدت فرد با جامعه، وحدت جامعه با محيط، وحدت اجزا در كل، وحدت در نگرش، وحدت در كالبد و سيماى شهرى، وحدت در پراكندگى يكسان و متناسب اجزاى شهرى (در عين توجه به مفهوم عدالت)، وحدت مردم شهر با مسئولان و بالعكس، وحدت تفكر در رسيدن به خشنودى خالق يكتا، وحدت نظر و عمل؛ همگى نشانه هائى دال بر وحدت در آرمانشهر اسلامى است.


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.835 )