عنوان خبر: شهر امن
(شاخه: آرمان شهر/3)

آرمانشهر اسلامى، شهر امنيت و صلح و اطمينان خاطر است. »ايمان و مؤمن نيز از ريشه امن اند« وجود ايمان و افراد مؤمن در شهر آرمانى اسلامى، حكايت از امن بودن شهر دارد


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.829 )