عنوان خبر: شباهت به ايوب (ع)
(شاخه: شناخت شناسي/2)


ايوب (ع) : هفت سال بر بلا صبر كرد ـ چنانكه از حضرت ابي عبدالله صادق(ع)روايت شده ـ [1] خداوندمتعال مي فرمايد : ( انا وجدناه صابرا" نعم العبد انه اواب ) [2]؛ همانا ما او ار صبر كننده يافتيم خوب بنده اي بسيار توجه كننده به سوي خدا .


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.77 )