عنوان خبر: کانت، فیلسوف مشهور آلمانی
(شاخه: موعود باوري/خاورشناسان و مهدويت)


وی معتقد است:ایجاد نظم جهانی، منوط به وضع یک قانون جهانی است و این همان است که مذاهب، آن را خواسته‌اند و این همان است که پیامبران از دورانی بس کهن، برای تحقق بخشیدن به آن بپاخاستند و خروش‌ها برآوردند و بدین‌گونه خواستند روشن‌گر تاریکی‌ها باشند.


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.19794205 )