عنوان خبر: فولیتر فرانسوی
(شاخه: موعود باوري/خاورشناسان و مهدويت)


وی می‌گوید:هیچ‌کس برای شهرهای خودش عظمت آرزو نکرد مگر آن‌که آرزومند بدبختی و نیستی دیگران شد.


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.19794204 )