عنوان خبر: طلیعه سازان دولت مهدوی
(شاخه: آرمان شهر، مدينه فاضله)


«انتظار»، پنجره‌اي به روي ما مي‌گشايد، تا نه گرفتار يأس و نوميدي شويم،‌ و نه از زندگي سرخورده. سالهاست كه غم هجر آن محبوب را در سينه داريم و حسرت ديدار جمالش و فيض حضورش را در دل مي‌پرورانيم. در اين شبهاي ظلماني اميد داريم و چشم به دروازة سحر دوخته‌ايم،‌ تا روزي اين انتظار به سر آيد و آن خورشيد پنهان از افق غيبت برآيد.شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.19794201 )