عنوان خبر: کشور تانزانيا، تشنه فرهنگ تشيع و انتظار
(شاخه: اخبار)

کشور تانزانيا با ديرنگي فراوان و به سبب حضور اديان و گرايش هاي فراوان هند کوچک است و به سرزمين هميشه سبز در جهان مشهور شده است. زمين حاصلخيز آن با بذر روينده و پرثمر تشيع آشنايي ديرينه اي دارد و زودبازده است. کشوري است که از عجايب هفتگانه جهاني بهره قابل توجهي برده است. در برخي شهرهايش مأذنه هايي وجود دارد که حدود هزار سال است نداي توحيد و نبوت و امامت و ولايت – اشهد ان علياً ولي الله – و برائت – حي علي خير العمل – را در فضا طنين افکن کرده اند. مردم اين ديار براي شيعه شدن و استبصار بسيار مستعد هستند و دل هايشان هميشه پذيراي حقيقت و روشنايي است، و در مقابل استقامت و استواريِ قدمِ آنها در تشيع چشمگير است. تشنه کام زلال جاري ولايت هستند و در تبري و تولي قويدل و راستين اند.


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1543 )