عنوان خبر: شرق آفريقا به ويژه کشور کنيا چشم انداز فرهنگ عاشورا و ظهور و آموزه هاي مفهوم فرهنگي هستند
(شاخه: اخبار)

يهوديان به ويژه صهيونيسم همواره مي کوشيدند که خود را حاکم مطلق جهان بدانند. علاوه بر آن کاري ترين تير زهرآگين خود را از ديرباز در چله نگه داشته اند تا در فرصتي مناسب، که غفلت مسلمانان را فراگيرد آن را برقلب اسلام بنشانند. اين تيربي ترديد گسترش دادن يأس و زدودن مفهوم اميدواري و انتظار مهدي موعود است، هرچند خداوند قهار وعده داده است که نيرنگ هاي آنان را خنثي کند و آن را به خودشان برگرداند: " و مکروا و مکرالله و الله خيرالماکرين ؛ و نيرنگ زدند و خدا نيز به آنان نيرنگ زد و بي ترديد خداوند بهترين مکر انگيزان است".


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1541 )