عنوان خبر: مهدويت در اسلام
(شاخه: دانشنامه موعود)


شخصيت اسلامى مهدى، به معنى "درست هدايت شده" يا "هدايت شده از سوى خداوند" اين واژه ريشه عربى دارد و وجه مجهول فعل هَدى به معنى "هدايت كردن" است اشتراكات زيادى با تجربه‏ى مسيحايى يهودى - مسيحى سابق دارد.


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1519 )