عنوان خبر: تجلى اميد در فرهنگ مهدويت
(شاخه: دانشنامه موعود)


اميد ملازم رواني زندگاني و رشد است، يعني هر لحظه آمادگي براي آن چيزي است كه تاكنون تحقق نيافته است. رشد اميد يا نااميدي در انسان به ميزان زيادي وابسته به فرهنگ و ارزش‌هاي جامعه يا طبقه‌اي است كه فرد در آن زندگي مي‌كند، از همين رو براي مقابله با نااميدي بايستي وضعيت اجتماعي و فرهنگيِ شايسته‌اي كه با ذايقه اصلي و فطري تمامي انسان‌ها هم‌خواني دارد پي‌ريزي نمود.شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1499 )