عنوان خبر: درآمدي بر مسائل سياسي دکترين مهدويت
(شاخه: دانشنامه موعود)

مهدويت آموزه اي فراگير بوده و تمامي ابعاد زندگي انسان را در بر مي گيرد. يکي از حوزه هاي مطالعاتي آن مباحث سياسي است اين نوشتار در صدد است با مفهوم شناسي سياست و مباحث سياسي مهدويت، به طبقه بندي و شناسايي مسائل آن بپردازد با توجه به گسترش مطالعات مهدويت و شکل گيري گرايشهاي مطالعاتي ـ پژوهشي مختلف در اين حوزه ضرورت دارد محققان علاقه مند به گرايش مطالعات سياسي مهدويت طبقه بندي مباحث سياسي مهدويت آشنا شده و با بصيرت بيشتري وارد آن شوند.


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1490 )