عنوان خبر: ژاپن و موعودباوري
(شاخه: موعود باوري/اديان غير ابراهيمي)


شينتو (طريقه خدايان ) آيين باستاني مردم ژاپن است . در اين آيين , الهه خورشيد به عنوان نگهبان سرزمين اجدادي شمرده مي شود و خاندان سلطنتي از نسل اين خدا و تجسم وي به حساب مي آيد.


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1356 )