عنوان خبر: چينيان
(شاخه: موعود باوري/اديان غير ابراهيمي)


در «مهابهارت» يك‌ فصل‌ تمام‌ به‌ «كريشنا» اختصاص‌ داده‌ شده، و «بهگود گيتا» شرح‌ و بسط‌ همان‌ فصل‌ است. در «مهابهارت» پس‌ از تقديس‌ فراوان‌ از كريشنا چنين‌ آمده‌ است:


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1355 )