عنوان خبر: جيـن‌هـا
(شاخه: موعود باوري/اديان غير ابراهيمي)


هنگامي‌ كه‌ فساد و انحطاط‌ و تباهي‌ جهان‌ را فرا گيرد شخص‌ كاملي‌ كه‌ آن‌ را «تيرتنگو» (نويد دهنده) گويند، ظهور كرده، تباهي‌ را از بين مي‌برد.


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1354 )