عنوان خبر: مهدويت، غرب و بازي هاي رايانه اي
(شاخه: دانشنامه موعود)


اشاره: يکي از اصول مشترک بين تمام اديان الهي و اساطير باستاني اقوام مختلف بحث منجي موعود و آخرالزمان مي باشد. همان کسي که شيعيان او را مهدي، مسيحيان او را عيسي، زرتشتيان او را سوشيانت و قوم هاي ديگر او را با نام هاي ديگر مي خوانند. تمامي منتظران ظهور به مرحله اي معتقدند که يک ضد منجي که عصاره تمام شرارت هاست و تمامي نيروهاي شيطاني، را به همراه خود دارد و مهم ترين مانع منجي موعود است ظهور کند و در نبرد نهايي، ميان اين دو که جنگي بسيار بزرگ و خونين است، منجي موعود به همراه يارانش، به کمک امدادهاي الهي بر لشگر شيطان پيروز مي شوند. سربازان و ياران منجي، انسان هايي با ايمان و نيرومند هستند که خود را از قبل براي چنين روزي آماده کرده اند.


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1324214969 )