عنوان خبر: دولت اخلاقي و دکترين مهدويت
(شاخه: دانشنامه موعود)


يکي از مباحث بنيادين در «دکترين مهدويت»، شناخت خواسته ها، مشکلات و نيازهاي واقعي و اساسي انسان ها و يافتن پاسخ و راهکاري مناسب و فراگير براي حلّ آنها است، يکي از تعاليم و انگاره هاي مهم در اين دکترين، توجّه به دولت مهدوي و محوريت آن در برطرف ساختن دشواري ها و کاستي  هاي زندگي بشري است .


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1175 )