عنوان خبر: دكترين ظهور منجي در دوران معاصر با روكرد عرفان
(شاخه: دانشنامه موعود)


انسان امروز با دردمندي بسيار رنج حيات طبيعي را احساس کرده و هم از اين رو به دين و معنويت بازگشته و متذکر نام خداوند شده است، و اميد آن ميرود که ظلمت اين دوران هرچه زودتر به سپيده دم ظهور فرجام پذيرد!


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1170 )