عنوان خبر: عدالت مهدوي در منجي گرايي اسلامي
(شاخه: دانشنامه موعود)

مقاله  حاضر عدالت مهدوي در منجي‌گرايي اسلامي را در مفهوم قرآني ميثاق الهي ابراهيمي تبيين مي نمايد. قرآن عمده نيروي خود را بر محور عدالت متمرکز مي کند و خداي بزرگ منجي معصوم اين عدالت حقيقي را خود هدايت مي نمايد (مهدي عج).  اين عدالت، نظامي را  به وجود مي‌آورد


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1102 )