عنوان خبر: عدالت باوري
(شاخه: دانشنامه موعود)

اين نوشتار آثار و ره‏آوردهاي اعتقاد به عدالت را از ابعاد فردي و اجتماعي بررسي مي‏كند و در هر كدام از اين ابعاد نيز هم بعد معنوي و هم ظاهري مورد توجه قرار گرفته است. برخي از ره‏آوردهاي مورد بحث در اين مقوله عبارتند از: 1ـ اميد 2ـ شناخت امام 3ـ تبري از حكومت‏هاي جور 4ـ ايجاد انقلاب‏ها و نهضت‏ها 5ـ ايجاد عدالت نسبي در جامعه 6 ـ تابيدن الطاف الهي بر جامعه و...


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1101 )