پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

نقش اعتقاد به مهدويت

اعتقاد به مهدويت، به وجود مقدس مهدى موعود – ارواحنا له الفداه - اميد را در دل ها زنده مى‏كند. هيچ وقت انسانى كه معتقد به اين اصل است، نا اميد نمى‏شود؛ چرا؟ چون مى‏داند يك پايان روشن حتمى، وجود دارد. اميد موجب مى‏شود، انسان تلاش و حركت كند؛ پيش ببرد؛ مبارزه كند و زنده بماند. فرض كنيد ملتى در زير سلطه ي ظالمانه ي قدرت مسلطى، قرار دارد و هيچ اميدى هم ندارد. اين ملت مجبور است، تسليم بشود. اگر تسليم نشد، كارهاى كور و بى جهتى انجام مى‏دهد؛ اما اگر اين ملت و جماعت، اميدى در دلشان باشد و بدانند كه عاقبت‏خوبى حتما وجود دارد، اينها چه مى‏كنند؟ طبيعى است كه مبارزه خواهند كرد و مبارزه را نظم خواهند داد و اگر مانعى در راه مبارزه وجود داشته باشد، او را برطرف خواهند كرد. اين عقيده است كه شيعه راتا امروز، از آن همه پيچ وخم‏هاى عجيب وغريبى كه در سرراهش قرار داده بودند، عبورجداده است.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 4
کاربر: 0
در این صفحه: 1
در حريم وصال - بانوان تشرف يافته
 ملاقات و شفاي بانوي نيك صفت
 ملاقات پير زن با اخلاص
 ملاقات و ارتباط روحي خانمي از آذربايجان
 ملاقات مادر اسماعيل نوايي تهراني
 ملاقات بانويي در راه كربلا
 ملاقات بانوئي در صفا
 ملاقات زني به نام ملكه از اهل تسنن
 ملاقات پسر حسين مدلل و همسرش
 ملاقات بانو سيبويه
 ملاقات خانمي از باقرآباد
 ملاقات همسر شيخ الاسلامي
 ملاقات همسر خداكرم
 ملاقات خانم فائزي پور
 ملاقات دختري سه ساله از اهل عربستان
 ملاقات بانو علم الهدي و همراهان
 ملاقات فاطمه جالينوس
 ملاقات بانوئي در كنار حجر الاسود
 ملاقات بانوي تازه مسلمان
 ملاقات بانو شهرستاني
 ملاقات سيد عبدالله قزويني و همسرش
 ملاقات و توسل زني به آن حضرت و نجاتش بوسيله حضرت مهدي عليه السلام از درون آب
 ملاقات دختر آقا حاج شيخ محمد علي اراكي
 ملاقات بانو رفيعي
 ملاقات بانو باطحي
 ملاقات دختر مسيحي تازه مسلمان
 ملاقات خانمي در مسجد جمكران
 عنايت به زني در مسجد جمكران
 ملاقات همسر مكرمه محمد تقي همداني
 ملاقات بانوي كه مواظب حجاب خود بود
 ملاقات دختر بوشهري
 ملاقات زن نابينا
 ملاقات والده مكرمه آقاي شريفي
 ملاقات « والده مكرمه سيد رضا ابطحي و همراهان»
 ملاقات مادر عثمان
 ملاقات خانمي از تهران
 ملاقات بانوي محمدي
 ملاقات بانوئي همراه يكي از علما
 ملاقات عمه مكرمه سيد علي صدرالدين
 ملاقات مادر بزرگ سيد محمد علي تبريزي
 ملاقات پيرزن خادمه
 ملاقات جمعي از زنان و كنيزان حرم
 ملاقات كنيز ابوعلي
 ملاقات حديثه خاتون
 ملاقات ديگري از نسيم
 ملاقات نسيم و ماريه
 ملاقات ديگري از حكيمه خاتون
 ملاقات حكيمه خاتون
 ملاقات نرجس خاتون