پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

وقتى آقا بيايد... !

همه‏ى شعرهاى ناگفته‏ى شاعران در مقدمش مى‏شكفند و پنجره‏هاى خاموش، در تجلى شال سبز او ستاره باران خواهند شد.... به تمام جاده‏ها حس رسيدن مى‏بخشد. به تمام انديشه‏ها پرواز مى‏دهد و به جوانه‏ها اذن قيام و به ابرها شوق گريستن مى‏بخشد. وقتى او بيايد، دنيا جاى بهترى براى زندگى مى‏شود. قفس‏ها باز مى‏شوند، بال‏هاى بسته از جرأت پرواز سرشار، آيينه‏ها زنگار مى‏شويند و چشم‏ها در عطر حضور تطهير مى‏شوند.... با طلوع خويش، از كوچه پس كوچه‏هاى افسرده‏ى دل‏هاى بى قرار منتظران خواهد گذشت و تمام فصل‏هاى پاييزى قلب‏هاى ماتم زده را بهار خواهد دميد.... نفحات نفسش، اثرات نگاهش، جذبات وجودش و فضاى پرجاذبه‏ى حضورش انفجارى است، درهزار توى وجودمان، انقلابى به سوى حيات طيبه.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 4
کاربر: 0
در این صفحه: 2
اختاپوس هاليود وفيلم هاي اخر الزماني

سینمای غرب، با مدیریت و برنامه ریزی متخصص و هدفمند، بر سوژه ها و موضوعاتی دست می گذارد و فضاسازی هایی می کند که حتی هنوز به صورت علنی و آشکار بر زبان و گفتار سیاستمداران و سیاست بازان غربی نیامده است. سینماگران غرب و مدیران سینمایی آن، با درک مشخصی از اهداف درازمدت نظام استکباری و جهانخوار، بسیار زودتر از آن که سیاست ها و اهداف غربی بر زبان سران قدرت بیاید، سرشکنی می کنند و بذر برنامه ها و سیاست ها را در مزرعة ذهن مخاطبان داخل و خارج می کارند. یعنی بسیار زودتر از آن که مثلا رییس جمهور آمریکا لازم باشد زبان به جنگ و اعلام نبرد بگشاید، در میدان هنر و فرهنگ، هنرمندانِ مزدبگیر آن نظام، جسورانه و پیشتازانه بر طبل جنگ می کوبند و ذهنیت ها را برای پذیرش ناخودآگاهِ آنچه بعدها سیاستمداران خواهند گفت، آماده می سازند.
به گفته نيل پستمن جامعه شناس وپژوهشگر مسائل ارتباط جمعي واستاد دانشگاه  نيويورك كه انتقال معلومات را به سه دوره تقسيم مي كند يعني دوره گفتار ودوره نوشتار ودوره تصويرواين عصركه ما در ان قرار داريم دوره سينما وتصويراست هاليود در اين زمينه روز به روز كار خود را گسترش داده است و سالانه 700 فيلم توليد مي كند ودرحدود 70الي80 در صد از تلويزيون وسينماهاي دنيا از ان تغذيه ميشود. امروزه غرب به اهميت وتاكتيك سينما پي برده وتمام سعي خود را بر اين امر قرار داده است.
در این دوران حساس و در این مقطع زمانیِ تعیین کننده که تاریخ و جهان، در مسیر خود به پیچ بسیار مهم و حیاتی رسیده است، در این عصر پرالتهاب و پر تب و تابِ (انتظار)، بی شک یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین وظایف و مسؤولیت های شیعه، تعیین استراتژی انتظار و تعریف تمام زیرشاخه های آن، و تبیین همة آن چیزی است که باید عمل کرد و به انجام رساند جز این است؟
در این بین، نقش سربازان هنری و فرهنگی، شاید از تمام نیروهای دیگر مهم تر و تأثیرگذارتر باشد. اگر نگوییم همة تعریف هنر متعهد و هنرمند متعهد و سینمای متعهد، اما دست کم، یکی از نشانه ها و تعاریف آن، باید چگونگی و نحوة حضور هنرمند و سینماگر در این میدان باشد. جز این است؟ جایگاه سینمای فعلی ایران در این تعریف کجا است؟ کدام اثر سینمایی با محوریت این موضوع خلق و تولید شده است؟ چه حرکت استراتژیک و دامنه داری برای بسترسازی در این مسیر طراحی شده؟ چه میزان شناخت از اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی در این ارتباط توسط سینمای فعلی ایران درک و هضم شده است؟ در کدام برنامه ریزی، چگونگی حرکتِ گام به گام و زمینه سازی و خصوصا «نیازسازی» برای اقشار مختلف مخاطبین در دسته بندی های متنوع آثار بلند و کوتاه، کودک و بزرگسال، داخلی و خارجی، سینمایی و تلویزیونی، و ... پیش بینی شده است؟
پاسخ به این سؤال ها ـ اگر مطلقا «هیچ» نباشد ـ نزدیک به «هیچ» است.
ما بر ان هستيم كه انچه در توان داريم بكار  برده  شايد بتوانيم اندكي از اين وظيفه خطير را به انجام رسانيم.
اختاپوس هاليود بر ان است كه چهره واقعي هاليود را به تصوير كشيده واين اختاپوس ظاهر فريب را كه هدفي جز مبارزه با كلمه توحيد ندارد را معرفي كنيم شايد بتوانيم چراغي سوسو زده در اين زمينه بوده وباعث روشني راه شده وبه وظيفه خود عمل كنيم .