پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

سهم انتظار

انتظار، سهم چشمانى است كه رو به آفتاب زيسته‏اند؛ سهم دستانى است كه شبگاهان، در وسعت نيايش، به جانب آسمان ريشه دوانيده‏اند، سهم دل هايى كه چون كبوتران خونين بال، در بى نهايتى سرخ جاودانه تپيده‏اند؛ منتظران، مجنون زادگان ليلاى وجودند؛ عاشقانى دل سوخته كه لب به زمزمه‏ تر كرده‏اند؛ آنان، با تمام وجود، روى خود را به آسمان دوخته، دستان را به دعا بلند کرده و ظهور هادى امت را به انتظار مى‏نشينند و در دل، شور و شوق و اميد پرورانده‏اند و پاى افزارى از صبر و شكيب ستانده‏اند تاخستگى راه، مجال‏شان ندهدكه0به «ماندن‏» بينديشند كه بايد «رفت‏» تا به «راه‏» پيوست؛ چرا كه «رفتن‏»، به راه مى‏پيوندد و «ماندن‏»، به ركود. آرى، حركت، ره آورد طبيعى انتظار است. آنان كه يافته‏اند حركت و تلاش به هدايت مى‏انجامد، و چه شيرين، جرعه جرعه از هدايت‏هاى مستمر حق بهره‏مند مى‏شوند.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 3
کاربر: 0
در این صفحه: 2

قيام و ظهور امام زمان (عج)، بايد در عصر و دورانى باشد كه امكان عملى شدن يك حكومت فراگير جهانى فراهم و يا حداقل زمينه‏هاى آن - از لحاظ ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد جهانى، فرهنگ گسترش يابنده و - . . . به وجود آمده باشد .

به نظر مى‏رسد در موقعيت فعلى جهان، اين زمينه‏ها و موقعيت تا حدودى فراهم آمده و بسترى مناسب براى تحقق آرمان‏هاى جهانى، ايجاد شده است .

 روشن است كه «عصر ظهور» ، دوران علم و انديشه، پيشرفت و رشد، ارتباطات سريع و همگانى و اطلاعات دقيق و روزآمد است و «عصر حاضر» مى‏تواند پيش زمينه و نمايى از آن «زمان موعود» باشد .