پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

وقتى آقا بيايد... !

همه‏ى شعرهاى ناگفته‏ى شاعران در مقدمش مى‏شكفند و پنجره‏هاى خاموش، در تجلى شال سبز او ستاره باران خواهند شد.... به تمام جاده‏ها حس رسيدن مى‏بخشد. به تمام انديشه‏ها پرواز مى‏دهد و به جوانه‏ها اذن قيام و به ابرها شوق گريستن مى‏بخشد. وقتى او بيايد، دنيا جاى بهترى براى زندگى مى‏شود. قفس‏ها باز مى‏شوند، بال‏هاى بسته از جرأت پرواز سرشار، آيينه‏ها زنگار مى‏شويند و چشم‏ها در عطر حضور تطهير مى‏شوند.... با طلوع خويش، از كوچه پس كوچه‏هاى افسرده‏ى دل‏هاى بى قرار منتظران خواهد گذشت و تمام فصل‏هاى پاييزى قلب‏هاى ماتم زده را بهار خواهد دميد.... نفحات نفسش، اثرات نگاهش، جذبات وجودش و فضاى پرجاذبه‏ى حضورش انفجارى است، درهزار توى وجودمان، انقلابى به سوى حيات طيبه.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 4
کاربر: 0
در این صفحه: 1

آرمان‏ها و آرزوهاى بشر درطول تاريخ - به خصوص در عصر جهانى‏شدن - تنها و تنها در حكومت جهانى «مصلح‏كل‏» تحقق خواهد يافت . هيچ يك از نهادها و سازمان‏هاى بين‏المللى و قدرت‏هاى بزرگ جهانى، توان و شايستگى اداره مطلوب جهان را ندارند .

 صلح، رفاه، آرامش، امنيت، گسترش علم، خردورزى و عقل گرايى، ريشه كنى ظلم و ستم، رفع فساد و تباهى از جهان، گسترش مكارم و فضايل اخلاقى، قبول آيين واحد جهانى، فرهنگ سالم، برابرى و مساوات، بى نيازى و غنا، اوج تكنولوژى و فن‏آورى، ارتباطات سريع و گسترده جهانى و . . . تنها در يك «حكومت‏» امكان وقوع و تحقق دارد و آن حكومت جهانى مهدى (عج) است .

حكومتى كه براى هدايت و نجات مردمان قيام كرده و با آگاهى بخشيدن به آنان، زمينه‏هاى دين دارى، رضايت و قناعت را در آنان ايجاد خواهد كرد و «مدينه فاضله موعود» را براى آنها به ارمغان خواهد آورد .

 همچنين بشارت‏هاى تمامى اديان الهى و مذاهب بزرگ، تنها با ظهور آن حضرت، تحقق خواهد يافت .