پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

نقش اعتقاد به مهدويت

اعتقاد به مهدويت، به وجود مقدس مهدى موعود – ارواحنا له الفداه - اميد را در دل ها زنده مى‏كند. هيچ وقت انسانى كه معتقد به اين اصل است، نا اميد نمى‏شود؛ چرا؟ چون مى‏داند يك پايان روشن حتمى، وجود دارد. اميد موجب مى‏شود، انسان تلاش و حركت كند؛ پيش ببرد؛ مبارزه كند و زنده بماند. فرض كنيد ملتى در زير سلطه ي ظالمانه ي قدرت مسلطى، قرار دارد و هيچ اميدى هم ندارد. اين ملت مجبور است، تسليم بشود. اگر تسليم نشد، كارهاى كور و بى جهتى انجام مى‏دهد؛ اما اگر اين ملت و جماعت، اميدى در دلشان باشد و بدانند كه عاقبت‏خوبى حتما وجود دارد، اينها چه مى‏كنند؟ طبيعى است كه مبارزه خواهند كرد و مبارزه را نظم خواهند داد و اگر مانعى در راه مبارزه وجود داشته باشد، او را برطرف خواهند كرد. اين عقيده است كه شيعه راتا امروز، از آن همه پيچ وخم‏هاى عجيب وغريبى كه در سرراهش قرار داده بودند، عبورجداده است.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 3
کاربر: 0
در این صفحه: 1

خداوند براي تحقق اين اصل مهم، آداب اجتماعي ويژه اي وضع كرده است كه برخي از آنها عبارتند از:

الف- سلام كردن و دست دادن در آغاز ملاقات: آن گاه كه همديگر را ملاقات مي كنيد بيش از هرگونه كلامي اول به همديگر سلام كنيد و مصافحه كنيد.

ب. رفق و مدارا: رسول خدا(ص) مي فرمايد: مدارا كردن با مردم نيمي از ايمان است و ملايم و نرم بودن با آنان نيمي از خوشي در زندگي.

ج: فروتني: پيامبر اسلام فرمودند: خداوند به داود وحي كرد به راستي نزديك ترين مردم به خدا متواضعان هستند، همان طور كه دورترين مردم از خدا متكبرانند.

د: احترام به ديگران: به ويژه سالخوردگان؛ رسول خدا در اين باره مي فرمايند: گرامي داشتن مسلمان پير و سالخورده، بزرگ شمردن خداست.

و زيارت ديد و بازديد برادر مومن فقط به خاطر خدا، رسول خدا مي فرمايد: هركس برادرش را به خاطر خدا و در راه خدا زيارت كند خداوند عزيز و بلندمرتبه گويد: مرا زيارت و ثواب و پاداشت بر عهده من است.

ز: برآوردن نيازهاي مادي و معنوي ديگران: امام صادق مي فرمايد: هركس از مؤمني مشكلي را برطرف كند. خداوند در روز رستاخيز براي قلبش گشايش ايجاد مي كند.