پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

سهم انتظار

انتظار، سهم چشمانى است كه رو به آفتاب زيسته‏اند؛ سهم دستانى است كه شبگاهان، در وسعت نيايش، به جانب آسمان ريشه دوانيده‏اند، سهم دل هايى كه چون كبوتران خونين بال، در بى نهايتى سرخ جاودانه تپيده‏اند؛ منتظران، مجنون زادگان ليلاى وجودند؛ عاشقانى دل سوخته كه لب به زمزمه‏ تر كرده‏اند؛ آنان، با تمام وجود، روى خود را به آسمان دوخته، دستان را به دعا بلند کرده و ظهور هادى امت را به انتظار مى‏نشينند و در دل، شور و شوق و اميد پرورانده‏اند و پاى افزارى از صبر و شكيب ستانده‏اند تاخستگى راه، مجال‏شان ندهدكه0به «ماندن‏» بينديشند كه بايد «رفت‏» تا به «راه‏» پيوست؛ چرا كه «رفتن‏»، به راه مى‏پيوندد و «ماندن‏»، به ركود. آرى، حركت، ره آورد طبيعى انتظار است. آنان كه يافته‏اند حركت و تلاش به هدايت مى‏انجامد، و چه شيرين، جرعه جرعه از هدايت‏هاى مستمر حق بهره‏مند مى‏شوند.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 3
کاربر: 0
در این صفحه: 2

همچنان نمايندگان و وكلاى محلى امام در عصر غيبت در مناطق تمركز شيعيان مستقر بودند، هر چند در زمان پيشواى دهم ـ امام هادى ـ و امام حسن عسكرى ع اين دسته از وكلا معمولا توسط وكيل اول با امام تماس مى گرفتند، اما در هر حال امكان ارتباط مستقيم با خود امام نيز براى آنان وجود داشت، ولى در عصر غيبت صغرى امكان ارتباط كلا قطع گرديد، نمايندگان و وكلاى فرعى و منطقه اى امام در بلاد مختلف ناگزير منحصراً زير نظر نايب خاص انجام وظيفه مى كردند و نامه ها وسؤالات و وجوه شرعى شيعيان را توسط نايبان خاص به محضر امام غايب مى رساندند .

به عنوان نمونه، در زمان وكالت ابو جعفر محمد بن عثمان تنها در بغداد حدود 10 نفر زير نظر او فعاليت مى كردند .