پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

مصلح کل

همه ي اديان و مذاهب، عقيده دارند كه يك منجى و يك دست مقتدر الهى در مقطعى از تاريخ خواهد آمد و در نجات بشر از ظلم و جور، معجزه گرى خواهد كرد. همه ي فرق اسلامى، معتقدند كه حضرت مهدى (عليه السلام) از نسل طيب و طاهر پيامبراعظم(صلي الله عليه و آله و سلم)، عالم را مملو از عدل و داد و براى اقامه دين خدا و حق الهى قيام خواهد كرد. غير مسلمان‏ها هم به نحوى، معتقد به يك آينده ي مطلوب و درخشانى براى بشريت هستند كه با همين مسأله ي مهدويت، تطبيق مى‏كند. اين عقيده كه همه ي مسلمان‏ها هم به آن معتقدند، مخصوص شيعه نيست. البته در خصوصيات و جزيياتش، بعضى فرق، حرف‏هاى ديگرى دارند؛اما اصل اين‏كه چنين دورانى پيش خواهد آمد و يك نفر از خاندان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) چنين حركت عظيم الهى را انجام خواهد داد، بين مسلمان‏ها متواتر است، همه اين را قبول دارند.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 6
کاربر: 0
در این صفحه: 6

در كتاب مقدس و در عرصه‏ى تفكر مسيحى، براى ظهور منجى و آمدن عيسى عليه السلام علايم و نشانه‏هايى ذكر شده كه به بعضى از آن‏ها اشاره مى‏شود:

1- مسيح، زمانى ظهور مى‏كند كه مردم مجرم‏اند و ظلم دنيا را فراگرفته است:

چرا اسم من (خدا) بايد بى حرمت‏شود، به جهت ذات خود (هتك احترام خدا) اين كار را مى‏كنم. (اشعيا)

و اين، بدان معنا است كه ديگر عادل و نيكوكارى يافت نمى‏شود كه براى او كار انجام بگيرد.

2- ظهور مسيح، با ذلت قوم يهود بستگى دارد.

3- ظهور مسيح، هنگام رقابت دولت‏ها و جنگ آن‏ها، با هم‏ديگر خواهد بود.

4- قبل از ظهور مسيح، دجال مى‏آيد:

اى بچه‏ها! اين، ساعت آخر است و چنان‏كه شنيده‏ايد، دجال مى‏آيد. دروغگو كيست، جز آن كه مسيح بودن عيسى را انكار كند!؟ او، دجال است كه پدر و پسر را انكار مى‏كند. (رساله‏ى اول يوحنا، )

«زنهار كسى به هيچ وجه شما را نفريبد; زيرا كه تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شرير; يعنى، فرزند هلاكت، ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد» . (نامه‏ى دوم پولس به تسالونيگيان)

5- نشانه‏هايى در آسمان و ماه و ستارگان:

آن وقت در آسمان، اتفاقات عجيبى مى‏افتد، در خورشيد و ماه و ستاره، علايمى ديده خواهد شد كه از خبرهاى بد حكايت مى‏كند.

نظم و ثبات آسمان در هم مى‏ريزد ... وقتى پيشامدهايى كه گفتم واقع شود، بدانيد به زودى سلطنت‏خدا آغاز مى‏شود.