پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

ابدال چه کساني هستند؟

«ابدال‏» جمع «بدل‏» يا «بديل‏»، عده‏اى معلوم از صالحان و خاصان خدا را گويند كه هيچ‏گاه زمين از آنان خالى نباشد و جهان بديشان برپاست و آن‏گاه كه يكى از آنان بميرد، خداى تعالى ديگرى را به جاى او برانگيزد، تا آن شمار كه به قولى هفت و به قولى هفتاد است، همواره كامل ماند. در فرهنگ مهدويت از ايشان به عنوان گروهى از ياران حضرت مهدى (عليه السلام) هنگام ظهور گفته مى‏شود که ايشان را يارى مى‏نمايند. درباره‏ى ويژگى اين افرادگفته شده، آنان راهبان شب و شيران روز هستند. دل‏هايشان چون پولاد سخت است كه در ميان ركن و مقام، با آخرين ذخيره‏ى الهى حضرت مهدى (عليه السلام) بيعت‏خواهند كرد.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 3
کاربر: 0
در این صفحه: 1
   صفحه اصلی > پژوهشکده مهدویت > دانشنامه موعود

وضعیت زنان در آخرالزّمان

ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ home


یکی از مسائلی که در حکومت‌هاي آخرالزّمان مطرح است، بنا بر اخباری که از معصومان(ع) وارد گردیده است، سلطه و نفوذ زنان در امور سیاسی مي‌باشد:

امیرمؤمنان(ع) مي‌فرماید: «... و آن هنگامی است که زن‌ها مسلّط شوند، کنیزان تسلّط پیدا کنند و کودکان حکومت کنند.»1

هنگامی که زن‌ها بر تخت سلطنت چیره شوند و بر هر مردی چیره باشند و جز خواسته آنها عملی نگردد. 2

امام صادق(ع) مي‌فرمایند: و زنان را مي‌بینی که به‌سان مردان، مجالس (کنفرانس) راه مي‌اندازند. 3


وضعيّت اقتصادی زنان درآخرالزّمان

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بشر در آخرالزّمان با آن سخت دست به گریبان است، مسائل و مشکلات اقتصادی است. نابه‌ساماني عظیم اقتصادی در سرتاسر جهان به وقوع مي‌پیوندد و زنان از این واقعه شوم، در امان نخواهند بود؛ بلکه بیشترین ضربه را آنها خواهند خورد.


امام صادق(ع) در بیان نشانه‌هاي ظهور مي‌فرمایند: «بعضی از مردان را مي‌بینی که از راه فساد زنان خود ارتزاق مي‌کنند.»4

حضرت علی(ع) در بیان نشانه‌هاي ظهور مي‌فرمایند: «زنان در آخرالزّمان به خاطر حرص به دنیا در کسب و کار همسران خود شرکت مي‌نمایند.»5


وضعيّت اجتماعی زنان در آخرالزّمان

1. عدم امنيّت برای زنان: از انحرافات خطرناک که جامعه پیش از ظهور به آن گرفتار مي‌گردد، بي‌امنيّتی خانوادگی و ناموسی است، این مسئله آن‌چنان فراگیر مي‌شود که کمتر کسی مي‌تواند یا مي‌خواهد از آن جلوگیری نماید.»6


حضرت علی(ع) در این خصوص مي‌فرمایند: «سفیانی در حالی که نیزه‌اي در دست دارد، زنی باردار دستگیر مي‌نماید و به یکی از یارانش مي‌گوید: به او تعدّی نما و او سپس شکم زن را مي‌درد و جنینش را بیرون مي‌آورد و هیچ کس نمي‌تواند چنین وضعيّت هولناکی را تغییر دهد.»7


2. هبوط مسائل اخلاقی و انسانی در زنان: جامعه پیش از ظهور، جامعه‌اي مملوّ از فساد و بي‌بند و‌ باری‌هاي اخلاقی است، کردارهای حیوانی گروهی انسان‌نما، آن‌چنان فراگیر مي‌شود که حالت عادّی به خود مي‌گیرد. روایاتی که این وضع اخلاقی پیش از ظهور را بیان نموده‌اند، بسیار زیاد است.


محمّد بن مسلم مي‌گوید: به امام باقر(ع) عرض کردم: قائم شما چه وقت ظهور خواهد کرد؟ امام(ع) فرمودند: «آنگاه که مردها خود را شبیه زنان نمایند و زن‌ها شبیه مردان شوند، آنگاه که مردان به مردان اکتفا کنند و زنان به زنان.»8

و در حدیثی از امام صادق(ع) است که فرمودند:

«... در آن زمان زنان را مي‌بینی که از بذل خود به کفّار هیچ واهمه‌اي ندارند.»9


امام علی(ع) مي‌فرمایند: «ظاهر مي‌شود در آخرالزّمان که بدترین زمان‌هاست، زنانی که در عین لباس پوشیدن لخت و عور هستند.»10

3. افزایش زنان بي‌سرپرست: در آخرالزّمان وضعيّت به گونه‌اي است که بر اثر جنگ‌هاي پی در پی، تعداد مردان کاهش چشمگیری مي‌یابد و به همین دلیل، زنان زیادی بي‌سرپرست مي‌گردند و به دنبال کسی هستند تا سرپرستی ایشان را به عهده گیرد.


رسول خدا(ص) مي‌فرمایند: «قیامت برپا نمي‌شود، مگر اينكه برای پنجاه زن یک سرپرست باشد.»11

و در حدیث دیگری مي‌فرمایند: «زمانی فرا رسد که پنجاه زن با یک مرد رو به رو شده، یکی مي‌گوید: ای بنده خدا مرا بخر و دیگری مي‌گوید به من پناه ده.»12

با مقایسه اخباری که در مورد زن آخرالزّمان به ما رسیده و وضعيّت کنونی زن از حیث اجتماعی و اخلاقی، بین زن امروز و زن آخرالزّمان شباهت بسیاری دیده مي‌شود. امّا این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که نمي‌توان فساد اخلاقی را برای تمام زنان تعمیم داد، زیرا در آن زمان، زنان آگاه، عفیف و باایمانی نیز وجود دارند که از اوضاع بد آن زمان متأثّرند. امّا وضع عمومی به شکل دیگری است.13

 

پي‌نوشت‌ها:

 

1. کامل سلیمان، روزگار رهایی، ترجمه علی اکبر مهدی‌پور، ج2، ص 761 به نقل از بشاره الاسلام، صص 41 و 44.
2. محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج52، ص 259.
3. همان، ص 257.
4. همان.
5. لطف الله صافی گلپایگانی، منتخب الاثر، ص 428.
6. سیّده ارغوان حیدری، «زن، انتظار، ظهور»، ماهنامه شمیم یاس، سال سوم، ش 8، آبان 1382، ص 8.
7. همان، ص 9. به نقل از مقدّسی شافعی سلمی، عقدالدرر، ص 409.
8. منتخب الاثر، ص 292.
9. بحارالانوار، ج52، صص 257 و 258.
10. منتخب الاثر، ص 426.
11. «زن، انتظار، ظهور»، همان، ص 9، به نقل از احمد بن حنبل، مسند، ج3، ص 120.
12. همان، به نقل از بحارالانوار، ج52، ص 250.
13. همان.