پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

نقش اعتقاد به مهدويت

اعتقاد به مهدويت، به وجود مقدس مهدى موعود – ارواحنا له الفداه - اميد را در دل ها زنده مى‏كند. هيچ وقت انسانى كه معتقد به اين اصل است، نا اميد نمى‏شود؛ چرا؟ چون مى‏داند يك پايان روشن حتمى، وجود دارد. اميد موجب مى‏شود، انسان تلاش و حركت كند؛ پيش ببرد؛ مبارزه كند و زنده بماند. فرض كنيد ملتى در زير سلطه ي ظالمانه ي قدرت مسلطى، قرار دارد و هيچ اميدى هم ندارد. اين ملت مجبور است، تسليم بشود. اگر تسليم نشد، كارهاى كور و بى جهتى انجام مى‏دهد؛ اما اگر اين ملت و جماعت، اميدى در دلشان باشد و بدانند كه عاقبت‏خوبى حتما وجود دارد، اينها چه مى‏كنند؟ طبيعى است كه مبارزه خواهند كرد و مبارزه را نظم خواهند داد و اگر مانعى در راه مبارزه وجود داشته باشد، او را برطرف خواهند كرد. اين عقيده است كه شيعه راتا امروز، از آن همه پيچ وخم‏هاى عجيب وغريبى كه در سرراهش قرار داده بودند، عبورجداده است.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 4
کاربر: 0
در این صفحه: 1


نسبت به شعيب بن صالح و يا صالح بن شعيب بايد گفت که روايات ، ويژگيهاي وي را ذکر نموده اند ، او جواني است گندم گون و لاغر ، داراي محاسني کم پشت ،‏صاحب بصيرت و يقين ، اراده اي استوار،جنگاوري ممتاز و شکست ناپذير . اگر کوه ها در مقابلش بايستند آنها را در هم مي کوبد و راه عبور خود را از ميان آنها باز مي کند... البته احتمال دارد که جهت حفظ جانش ، نام او نامي مستعار باشدتا وعده الهي محقق شود ، همچنين امکان د ارد که نام او و نام پدرش مشابه شعيب و صالح و يا به معناي اين دو باشد . بر خي از روايات وي را اهل سمرقند مي دانند اما بيشتر روايات مي گويد که او اهل ري است و با قبيله بني تميم نسبتي دارد و يا از نژاد يکي از شاخه هاي بني تميم بنام «محروم » است و يا اينکه غلامي از بني تميم است ، بهر حال اگر اين مطلب صحيح باشد احتمال دارد وي اهل جنوب ايران باشد زيرا در آنجا هنوز عشايري از قبيله هاي  بني تميم وجود دارند يا از قبيله بني تميم باشد که در صدر اسلام به استان خراسان هجرت کردند و امروزه بيشتر آنان در مردم ايران هضم شده و فقط چند روستاي کوچک نزديک مشهد از آنان باقي است که با زبان عربي هم صحبت مي کنند و يا اينکه رابطه خويشاوندي و نسبي با آنها داشته باشد.

جغرافیای محل تولد شعیب بن صالح وخروج او از بین نیزارها

امام علی(علیه السلام) می فرماید:

هنگامی که ... لشکرهای خراسان به حرکت درآیندو شعیب بن صالح تمیمی از دل تالقان بیرون آید.

امام علی(علیه السلام) در سخنی دیگر، ضمن اشاره به جغرافیای طبیعی محلّ   زندگی شعیب، گویا می خواهد این جوانمرد گمنام را به شیری که از بیشه خارج   می شود، تشبیه کند:

ثم يخرج شعيب بن صالح من بين قصب   و اجام فهو اعور المخلد فالعجب کل العجب ما بين جمادي و رجب مما يحل بأرض   الجزائر و عندها يظهر المفقود من بين التل يکون صاحب النصر فيواقعه في ذلک   اليوم

.. سپس بیرون می آید شعیب بن صالح از میان نی و بیشه ها...