پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

وقتى بيايى...

جاده‏ها خود را آماده مى‏كنند، براى قدم‏هاى استوار تو و فرشى از زيارت «السلام عليك يااباصالح‏» را برخود مى‏گسترند. تو كه مى‏آيى، سنگ‏ها غزل مى‏خوانند و نگاهشان معنا مى‏گيرد. تو كه مى‏آيى، برآسمان تاريك دل‏ها مى‏تابى و به آن‏ها فانوس‏هايى از ستاره هديه مى‏دهى. تو سرشارى از غزل‏هاى سبز. تو كه مى‏آيى، طوفان با دريا آشتى مى‏كند و نور در رگ‏هاى زمين جارى مى‏شود. آرى، تو كه مى‏آيى، روشنى را به شب‏هاى تاريك هديه مى‏كنى و دل‏هاى شكسته را با مهربانى و لبخند پيوند مى‏زنى و پشت پنجره، نشستن و زيبا ديدن را براى چشم‏ها معنا مى‏كنى. تو كه بيايى، كوير معنا ندارد. همه جا سبز است، چون متن بهار! تو كه بيايى...

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 2
کاربر: 0
در این صفحه: 1


«برتراند راسل» فيلسوف مشهور انگليسى همانند انيشتاين بشدّت از لزوم تشكيل حكومت واحد جهانى دفاع كرده و معتقد است كه عدم اجراى اين طرح بالاخره به نابودى بشريّت منجر خواهد گشت، نامبرده ضمن بحث مهمّى كه در اين باره دارد مى نويسد:
«...اكنون از لحاظ فنّى مشكل بزرگى در راه يك امپراطورى وسيع جهانى وجود ندارد و چون خرابى جنگ بيش از قرن گذشته است احتمالا بايد حكومت واحدى را قبول كنيم يا اينكه به عهد بربريّت برگرديم و يا به نابودى نژاد انسانى راضى شويم.»
راسل در مورد ديگر هنگامى كه سيستم حكومت فدرال را شرح مى دهد به حكومت واحد جهانى اشاره كرده و چنين مى نويسد:
«...اين سازمان فدرال به نوبه خود واحدى از يك تشكيلات فدرال بزرگتر است و به همين ترتيب مى رسيم به حكومت فدرال جهانى كه اين حكومت در حال حاضر وجود خارجى نخواهد داشت».
او معتقد است كه براى رسيدن به آن حكومت جهانى بايد زمينه فكرى ملّتها را آماده ساخت و منجمله از تبليغات افراطى ناسيوناليستى خوددارى نمود نامبرده در اين باره مى نويسد:
«بايد هرگونه تبليغات افراطى ناسيوناليستى غير قانونى شمرده شود و در مدارس به اطفال درس دشمنى و نفرت از ملل ديگر را ندهند.»