پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

ابدال چه کساني هستند؟

«ابدال‏» جمع «بدل‏» يا «بديل‏»، عده‏اى معلوم از صالحان و خاصان خدا را گويند كه هيچ‏گاه زمين از آنان خالى نباشد و جهان بديشان برپاست و آن‏گاه كه يكى از آنان بميرد، خداى تعالى ديگرى را به جاى او برانگيزد، تا آن شمار كه به قولى هفت و به قولى هفتاد است، همواره كامل ماند. در فرهنگ مهدويت از ايشان به عنوان گروهى از ياران حضرت مهدى (عليه السلام) هنگام ظهور گفته مى‏شود که ايشان را يارى مى‏نمايند. درباره‏ى ويژگى اين افرادگفته شده، آنان راهبان شب و شيران روز هستند. دل‏هايشان چون پولاد سخت است كه در ميان ركن و مقام، با آخرين ذخيره‏ى الهى حضرت مهدى (عليه السلام) بيعت‏خواهند كرد.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 2
کاربر: 0
در این صفحه: 1


«انيشتاين» دانشمند و رياضيدان بزرگ و معروف در كتاب مفهوم نسبيّت مىگويد:
«ملل جهان از هر نژاد و رنگى كه باشند مى توانند و بايد زير يك پرچم واحد بشريّت در صلح و صفا و برابرى و برادرى زندگى كنند».
نامبرده در اهميت و ارزش حكومت واحد جهانى براى زندگى انسانها تا آنجا پيش رفت كه صريحاً مى گفت: «حكومتهاى متعدّد خواه و ناخواه به نابودى بشريّت منجر خواهد شد».
درباره او نوشته اند:
انيشتاين كه درتمام دوران زندگى خود طرفدار تشكيل يك حكومت جهانى بود سعى مىكرد كه ازشهرت و وجهه خود براى باز كردن چشم و گوش مردم جهان استفاده كند به عقيده وى مردم جهان يكى از اين دو راه را بايد انتخاب كنند يا يك حكومت جهانى با كنترل بين المللى انرژى اتمى تشكيل دهند و يا حكومتهاى ملّى جداگانه فعلى همچنان باقى بماند و منجر به انهدام تمدّن بشرى گردد.