پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

صفات ياران امام زمان (عليه السلام)

براى تحقق ظهور امام زمان (عليه السلام) وجود انسان‏هاى صالح، انگيزه‏هاى قوى، ايمان‏هاى راسخ، گام‏هاى استوار و دل‏هاى روشن نيز لازم و ضرورى است. امام زمان (عليه السلام(، كسانى را لازم دارد كه در مقابل پديده‏هاى تلخ و دشوار، مردد و متزلزل نشوند و عقب ننشينند تا بتواند با اين ها وارد كار عظيمى بشود كه قرار است دنيا را متحول كند. ايشان بايد در مقابل همه ي مشكلات بايستند، يك سيستم قوى لازم است كه افراد آن غير متزلزل باشند. بصيرت نافذ و راسخ داشته باشند كه هيچ مشكلى آنان را مردد نكند. امام زمان(عليه السلام) افرادى را لازم دارد آگاه، بصير، خبير، متوكل به خداى متعال، توجه كننده به جزييات و آن‏گاه فداكار، كاردان در اداره ي جامعه و رزم جو با دشمن. تقوا، تواضع، فروتنى و گذشت در برابر ضعفا و مقاومت در برابر زورمندان و ستمگران از صفات ديگر سربازان امام عصر (عليه السلام) مى‏باشد.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 2
کاربر: 0
در این صفحه: 1


درآن چهارآيه مى باشد آيات 5-24-44- 45

1ـ (و ذكّرهم بايام الله. )[1]

و ايام الله را به آنها متذكر شود.

از مثنى الحناط، از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام ) روايت است كه در ذيل اين آيه شريفه كه فرمودند: ايام الله-روزهاى خدا- سه روز است، روز قيام قائم و رجعت و روز قيامت.[2]

2 - (الم تركيف ضرب الله مثلأ كلمة طيبة كشجرة طيبه اصلها ثابت و فرعها في السمـاء. ) [3]

آيا نديدى چگونه خداوند كلمه طيبه (و گفتار پاكيزه) را به درخت پاكيزه اى تشبيه كرده كه ريشه آن (در زمين) ثابت و شاخه آن در آسمان است.

سلام خثمعى مى گويد : بر امام باقر (عليه السلام ) وارد شدم و پيرامون اين آيه شريفه پرسش نمودم؟

حضرت فرمود: اى سلام، درخت، محمد، و فروع آن على اميرالمؤمنين و ميوه آن حسن و حسين، و شاخه آن فاطمه، و فروع آن شاخه، امامانى هستند كه از فرزندان فاطمه (عليه السلام ) مى باشند، و برگ هاى آن درخت، شيعيان و دوستداران اهل بيت (عليهم السلام ) مى با شند. [4]

به درستى كه حضرت قائم (عجل الله تعالي فرجه ) آخرين امام معصوم از فرزندان فاطمه و على (عليهما السلام ) مي باشد پس به تحقيق اين آيه شريفه شامل و منطبق بر حضرت است.

3- (فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب.) [5]

- آن روز كه ظالمان مى گويند پروردگار، مدت كوتاهى ما را مهلت ده.

محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام ) در تفسير آيه كريمه روايت نقل مى كند كه حضرت فرمود: مى خواستند (ظالمان و ستمگران) تا خروج حضرت قائم (عليه السلام ) مهلت گيرند. )[6]

4- وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم. [7]

شما نبوديد كه در منازل و (كاخ هاى) كسانى كه به خويشتن ستم كردند سكنى گزيديد؟

جمعى در محضر امام صادق (عليه السلام ) بودند، سخنى از خانه هاى بني العباس به ميان آمد، مردى گفت:

خداوند خرابى آنها را بما بنماياند، امام صادق (عليه السلام ) فرمود: چنين مگو آنجا مسكن حضرت قائم (عجل الله تعالي فرجه ) و اصحابش خواهد شد مگر نشنيده اى كه خداوند مى فرمايد: (و سكنتم) تا آخر آيه. [8]

 

 

پي نوشت:


[1]  ابراهيم آيه 5
[2]  الف ) ينابيع الموده ص 434 - ب ) غايه المرام ص 736 - ج ) اثبات الهدي ج 7
[3]  ابراهيم 24
[4]   شواهد التنزيل ج 1 ص 311
[5]  ابراهيم  44
[6]  الف ) اثبات الهدي ج 7 ص 10 - ب ) تفسير برهان ج 2 ص 321
[7]  ابراهيم 45
[8]  الف ) تفسير برهان ج 2 ص 331 - ب) اثبات الهدي ج 2 ص 100