پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

نقش اعتقاد به مهدويت

اعتقاد به مهدويت، به وجود مقدس مهدى موعود – ارواحنا له الفداه - اميد را در دل ها زنده مى‏كند. هيچ وقت انسانى كه معتقد به اين اصل است، نا اميد نمى‏شود؛ چرا؟ چون مى‏داند يك پايان روشن حتمى، وجود دارد. اميد موجب مى‏شود، انسان تلاش و حركت كند؛ پيش ببرد؛ مبارزه كند و زنده بماند. فرض كنيد ملتى در زير سلطه ي ظالمانه ي قدرت مسلطى، قرار دارد و هيچ اميدى هم ندارد. اين ملت مجبور است، تسليم بشود. اگر تسليم نشد، كارهاى كور و بى جهتى انجام مى‏دهد؛ اما اگر اين ملت و جماعت، اميدى در دلشان باشد و بدانند كه عاقبت‏خوبى حتما وجود دارد، اينها چه مى‏كنند؟ طبيعى است كه مبارزه خواهند كرد و مبارزه را نظم خواهند داد و اگر مانعى در راه مبارزه وجود داشته باشد، او را برطرف خواهند كرد. اين عقيده است كه شيعه راتا امروز، از آن همه پيچ وخم‏هاى عجيب وغريبى كه در سرراهش قرار داده بودند، عبورجداده است.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 7
کاربر: 0
در این صفحه: 4


درآن دوآيه مى باشد آيات 8- 39

ا- (ليحق الحق و يبطل الباطل ولوكره المجرمون. )[1]

تا حق تثبيت شود و باطل از ميان برود، هر چند مجرمان كراهت داشته باشند.

جابر مى گويد:

شنيدم امام باقر(عليه السلام ) درباره آيه شريفه " ليحق الحق و يبطل الباطل،) تا آخر... مى فرمود:

مراد اين است كه هنگام خروج، حضرت قائم (عجل الله تعالي فرجه )، حق آل محمد (عليهم السلام )را تثبيت كند، و باطل را براندازد كه اشاره به بنى اميه است. [2]

2- (و قاتلوهم حتى لاتكون فتنة و يكون الدين كله لله. )[3]

و با آنها پيكار كنيد تا فتنه (شرك و سلب آزادى) برچيده شود و دين (و پرستش) همه مخصوص خدا باشد.

محمد بن مسلم گويد:

به امام باقر (عليه السلام )عرض كرده تأويل آيه شريفه " و قاتلوهم " تا آخر را بفرماييد.

حضرت فرمود:

هنوز تأويل اين آيه فرا نرسيده است، هنگامى كه قائم ما قيام كند

كساني كه در آن زمان بر روى زمين باشند تأويل اين آيه را خواهند ديد، و دين محمد (صلي الله عليه و آله )جهان را فرا خواهد گرفت و مشركى بر روى زمين باقى نخواهد ماند. [4]

 

پي نوشت:


[1]  انفال آيه 8
[2]  الف ) تفسير برهان ج 2 ص 68 - ب ) اثبات الهدي  ج 7 ص 98
[3]  انفال آيه 39
[4]  الف ) ينابيع الموده ص 423 - ب ) مجموع البيان ج 4 ص 543 - ج ) تفسير صافي ج 2 ص 303 - د ) غايه المرام ص 731