پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

سهم انتظار

انتظار، سهم چشمانى است كه رو به آفتاب زيسته‏اند؛ سهم دستانى است كه شبگاهان، در وسعت نيايش، به جانب آسمان ريشه دوانيده‏اند، سهم دل هايى كه چون كبوتران خونين بال، در بى نهايتى سرخ جاودانه تپيده‏اند؛ منتظران، مجنون زادگان ليلاى وجودند؛ عاشقانى دل سوخته كه لب به زمزمه‏ تر كرده‏اند؛ آنان، با تمام وجود، روى خود را به آسمان دوخته، دستان را به دعا بلند کرده و ظهور هادى امت را به انتظار مى‏نشينند و در دل، شور و شوق و اميد پرورانده‏اند و پاى افزارى از صبر و شكيب ستانده‏اند تاخستگى راه، مجال‏شان ندهدكه0به «ماندن‏» بينديشند كه بايد «رفت‏» تا به «راه‏» پيوست؛ چرا كه «رفتن‏»، به راه مى‏پيوندد و «ماندن‏»، به ركود. آرى، حركت، ره آورد طبيعى انتظار است. آنان كه يافته‏اند حركت و تلاش به هدايت مى‏انجامد، و چه شيرين، جرعه جرعه از هدايت‏هاى مستمر حق بهره‏مند مى‏شوند.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 4
کاربر: 0
در این صفحه: 1


در آن يك آيه مي باشد آيه 5

1 ـ ( و ذلك دين القيمه ) [1]

و اين است آئين مستقيم و صحيح و پايدار .

ابي بصير از امام صادق عليه السلام نقل مي كند :

كه حضرت در تفسير آيه :

و « وذلك دين القيمه » فرمود خداوند متعال مي فرمايد : اين دين ، دين قائم آل محمد «عجل الله تعالي فرجه » است . [2]

آري دين واقعي و حقيقي و پياده كردن آن به تمام معني دين كه به دست مبارك حضرت بقيه الله الاعظم « عجل الله تعالي فرجه » در اين جهان به اجرا گذاشته مي شود و در وقت ظهور حضرت موبه مو به آن عمل خواهد شد .

 

پي نوشت:


[1]  بينه ، آيه 5
[2]  غايه المرام ، ص 757