پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

وقتى آقا بيايد... !

همه‏ى شعرهاى ناگفته‏ى شاعران در مقدمش مى‏شكفند و پنجره‏هاى خاموش، در تجلى شال سبز او ستاره باران خواهند شد.... به تمام جاده‏ها حس رسيدن مى‏بخشد. به تمام انديشه‏ها پرواز مى‏دهد و به جوانه‏ها اذن قيام و به ابرها شوق گريستن مى‏بخشد. وقتى او بيايد، دنيا جاى بهترى براى زندگى مى‏شود. قفس‏ها باز مى‏شوند، بال‏هاى بسته از جرأت پرواز سرشار، آيينه‏ها زنگار مى‏شويند و چشم‏ها در عطر حضور تطهير مى‏شوند.... با طلوع خويش، از كوچه پس كوچه‏هاى افسرده‏ى دل‏هاى بى قرار منتظران خواهد گذشت و تمام فصل‏هاى پاييزى قلب‏هاى ماتم زده را بهار خواهد دميد.... نفحات نفسش، اثرات نگاهش، جذبات وجودش و فضاى پرجاذبه‏ى حضورش انفجارى است، درهزار توى وجودمان، انقلابى به سوى حيات طيبه.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 5
کاربر: 0
در این صفحه: 1


درآن سه آيه مى باشد آيات 3-33- 6 3

1- (و أذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الا كبر)[1]

و اين اعلامى از ناحيه خدا وپيامبرش به (عموم) مردم در روز حج اكبر (روز عيد قربان) است.

امام باقر و امام صادق(عليه السلام ) فرمودند: اين حج بزرگ  هنگام ظهور قائم ماست، كه مردم را به سوى خود دعوت كند. [2]

2- (هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لوكره ا لمشركون. )[3]

او كسي است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاده تا او را بر همه آيين ها  غالب گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته باشند.

ابن بصير و سماعه هر دو روايت مى كنند از امام صادق (عليه السلام ) كه فرمود:

به خدا سوگند تأويل اين آيه تا ظهور قائم (عليه السلام ) صدق نمى كند زمانى كه حضرت قائم ظاهر شود مشركى باقى نخواهد ماند، مگر آن كه خروج او را كراهت داند، و مشركى باقى نماند مگر آن كه نابود مى شود (البته معاندين) تا جائى كه اگر كافرى در شكم سنگ سختى باشد، آن سنگ گويد اى مؤمن در شكم من كافرى مستقر است مرا بشكن و او را بكش. [4]

3- (إن عده الشهور عندالله اثتا عشر شهرأ فى كتاب الله يوم خلق السموات و الارض.)[5]

تعداد ماه ها نزد خداوند در كتاب (آفرينش) الهى از آن روز كه آسمان ها و زمين را آفريده دوازده ماه است.

داود بن كثير از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده است كه فرمود:

منظور از " عدة الشهور " دوازده ماه در اين آيه، اينها هستند:

ا- اميرالمؤمنين على بن ابواطالب (عليه السلام ).

2- حسن بن على (عليه السلام).

3- حسين بن على (عليه السلام).

4- على بن الحسين (عليه السلام).

5- محمد بن على (الباقر) (عليه السلام).

6- جعفر بن محمد (الصادق) (عليه السلام(.

7- موسى بن جعفر (الكاظم) (عليه السلام(.

8- على بن موسى (الرضا) (عليه السلام(.

9- محمد بن علي (الجواد) (عليه السلام(.

10- على بن محمد (الهادى) (عليه السلام(.

11- حسن بن على (العسكرى) (عليه السلام(.

12- حجت بن الحسن (المهدى) (عليه السلام(.

سپس حضرت فرمود: اى داود آيا مى دانى نام آنان از چه زمانى بوده است؟ عرض كردم: خدا و رسولش و شما مى دانيد.

حضرت فرمود:

دو هزار سال قبل از اين كه خداوند متعال آدم را خلق نمايد. [6]

(و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافه) [7]

و با مشركان (به هنگام نبرد) دسته جمعى پيكار كنيد، همان گونه كه آنها دسته جمعى با شما پيكار مى كنند.

زراره مى گويد:

از امام باقر (عليه السلام ) تأويل اين آيه را پرسيدند و حضرت فرمود: موقع تأويل اين آيه نرسيده هر كس قيام قائم ما را درك كند و آن جناب را ببيند، تأويل آن را مى بيند، و دين محمد (صلي الله عليه و آله ) تا جائى كه شب و روز است گسترش مى يابد به گونه اى كه در پشت زمين مشركى نباشد. همان گونه كه خداوند فرموده است. [8]

 

پي نوشت:


[1]  توبه آيه 3.
[2]  الف ) بحار الانوار ج 51 ص 55 -   ب) اثبات الهدي ج 7 ص 99.
[3]  توبه آيه 33.
[4]  الف ) ينابيع الموده ص 423 - ب ) بحار الانوار ج 51 ص 50 - ج ) غايه المرام ص 732.
[5]  توبه آيه 36.
[6]  تفسير برهان ج 2 ص 123.
[7]  توبه بخشي از آيه 36.
[8]  ينابيع الموده ص 423.