پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

مصلح کل

همه ي اديان و مذاهب، عقيده دارند كه يك منجى و يك دست مقتدر الهى در مقطعى از تاريخ خواهد آمد و در نجات بشر از ظلم و جور، معجزه گرى خواهد كرد. همه ي فرق اسلامى، معتقدند كه حضرت مهدى (عليه السلام) از نسل طيب و طاهر پيامبراعظم(صلي الله عليه و آله و سلم)، عالم را مملو از عدل و داد و براى اقامه دين خدا و حق الهى قيام خواهد كرد. غير مسلمان‏ها هم به نحوى، معتقد به يك آينده ي مطلوب و درخشانى براى بشريت هستند كه با همين مسأله ي مهدويت، تطبيق مى‏كند. اين عقيده كه همه ي مسلمان‏ها هم به آن معتقدند، مخصوص شيعه نيست. البته در خصوصيات و جزيياتش، بعضى فرق، حرف‏هاى ديگرى دارند؛اما اصل اين‏كه چنين دورانى پيش خواهد آمد و يك نفر از خاندان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) چنين حركت عظيم الهى را انجام خواهد داد، بين مسلمان‏ها متواتر است، همه اين را قبول دارند.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 6
کاربر: 0
در این صفحه: 1


در آن چهار آيه مى باشد آيات36-37-38-87

ا- (قال رب فانظرني الى يوم يبعثون  قال فأنك من المنظرين  الى يوم الوقت المعلوم. ) [1]

گفت پروردگار مرا تا روز رستاخيز مهلت ده، فرمود تو از مهلت يافتگانى، (اما نه تا روز رستاخير بلكه) تا روز وقت معينى.
وهب بن جمع گويد: پرسيدم از حضرت صادق (عليه السلام ) ، روز مذكور در اين آيات چه روزى باشد حضرت فرمود؟:
اى وهب آن روزى است كه پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله ) بعد از قيام قائم ما مهدى (عليه السلام ) انتظار آن را مى كشد. [2]

2- (ولقد آتيناك سبعأ من المثاني و القرآن العظيم. ) [3]

ما به تو سوره حمد و قرآن عظيم داديم.
امام صادق (عليه السلام ) درباره سؤالى كه پيرامون اين آيه شريفه از حضرتش شد فرمود ظاهرش سوره حمد است هفت آيه دارد و دو مرتبه نازل شده يا اين كه در نماز تكرار مى شود و يا اين كه بهترين آيات است، و باطنش فرزندم است و هفتمين آنها قائم (عليه السلام ) است. [4]

پي نوشت:


[1]  حجر 36 ـ 7 ـ 38
[2]  الف ) ينابيع الموده ص 424 - ب ) اثبات الهدي  ج 7 ص 101
[3]  حجر آيه 87
[4]  الف ) غايه المرام  ص 737   - ب ) اثبات الهدي ج 7 ص 101