پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

ابدال چه کساني هستند؟

«ابدال‏» جمع «بدل‏» يا «بديل‏»، عده‏اى معلوم از صالحان و خاصان خدا را گويند كه هيچ‏گاه زمين از آنان خالى نباشد و جهان بديشان برپاست و آن‏گاه كه يكى از آنان بميرد، خداى تعالى ديگرى را به جاى او برانگيزد، تا آن شمار كه به قولى هفت و به قولى هفتاد است، همواره كامل ماند. در فرهنگ مهدويت از ايشان به عنوان گروهى از ياران حضرت مهدى (عليه السلام) هنگام ظهور گفته مى‏شود که ايشان را يارى مى‏نمايند. درباره‏ى ويژگى اين افرادگفته شده، آنان راهبان شب و شيران روز هستند. دل‏هايشان چون پولاد سخت است كه در ميان ركن و مقام، با آخرين ذخيره‏ى الهى حضرت مهدى (عليه السلام) بيعت‏خواهند كرد.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 4
کاربر: 0
در این صفحه: 2


درآن يك آيه مى باشد آيه 17

(إعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها.)[1]

بدانيد خداوند زمين را بعد از مرگ آن زنده مى كند.

سلام بن مستنير از امام باقر (عليه السلام ) نقل مى كند:

كه حضرت (در تفسير اين آيه شريفه) فرمود:

خداوند زمين را بوسيله قائم (عليه السلام ) پس از مردن آن به ظلم و ستم ،زنده مى كند. و پس از آن عدل و داد توسط حضرت قائم (عليه السلام ) رواج پيدا مى كند. [2]

پي نوشت:


[1]  حديد آيه 17
[2]  الف ) ينابيع الموده ص 429 - ب) غايه المرام ص 752