پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

بقية الله

واژه‏ى «بقيه‏» به معناى بازمانده و پاينده و آن‏چه كه از چيزى باقى گذاشته شود، است. تركيب «بقية‏الله‏» در قرآن مجيد و روايات خاندان عصمت و طهارت ( عليهم السلام) آمده است. از آن‏جايى كه مهدى موعود (عليه السلام) آخرين پيشوا و بزرگ‏ترين رهبر انقلاب پس از قيام پيامبر اسلام ( صلى الله عليه و آله و سلم) است، يكى از روشن‏ترين مصاديق «بقية‏الله‏» مى‏باشد و از همه به اين لقب شايسته‏تر است. به خصوص كه تنها باقيمانده بعد از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) وامامان ( عليهم السلام) است. بنابراين يكى از القاب حضرت مهدى (عليه السلام) بقية‏الله است كه خود آن حضرت هنگام آغاز ظهور، خود را با اين لقب معرفى خواهد كرد. وتوصيه شده در عصر غيبت و ظهور، هنگام سلام به آن حضرت چنين گفته شود: «السلام عليك يا بقية‏الله فى ارضه

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 7
کاربر: 0
در این صفحه: 1

درآن يك آيه مى باشد آيه 41

(يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي و الأقدام. )[1]

مجرمان با قيافه هايشان شناخته مى شوند، و آنگاه آنها را باموهاى جلوي سر و پاهايشان مي گيرند (و به دوزخ مى افكنند).

شيخ مفيد (قدس سره) از معاوية بن عمار نقل مى كند كه امام صادق (عليه السلام ) فرمود: اى معاوية مردم اين آيه را چگونه تفسير مى كنند؟

عرض كردم:

مى گويند روز قيامت مردم را از سيما و چهره هايشان مى شناسند. حضرت فرمود:

دروغ مى گويند، آيا خداوندى كه مخلوقات را آفريده نيازى بر اين دارد كه آنها را از سيمايشان بشناسد؟ عرض كردم:

اى پسر رسول خدا پس معنى آيه چيست؟ حضرت فرمود:

زمانى كه قائم ما ((عجل الله تعالى فرجه الشريف)) قيام كند! خداوند سيماى دشمنان ما را به ايشان مي شناسد، بس امر مى كند به ان حضرت كه آنها را گرفته با شمشير سرشان را از تن جدا كند.[2]

________________________________________

[1]  رحمن آيه 41
[2]  الف ) تفسير برهان ج 4 ص 268 - ب) ينابيع الموده ص 429 ـ به اختصار .