پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

سهم انتظار

انتظار، سهم چشمانى است كه رو به آفتاب زيسته‏اند؛ سهم دستانى است كه شبگاهان، در وسعت نيايش، به جانب آسمان ريشه دوانيده‏اند، سهم دل هايى كه چون كبوتران خونين بال، در بى نهايتى سرخ جاودانه تپيده‏اند؛ منتظران، مجنون زادگان ليلاى وجودند؛ عاشقانى دل سوخته كه لب به زمزمه‏ تر كرده‏اند؛ آنان، با تمام وجود، روى خود را به آسمان دوخته، دستان را به دعا بلند کرده و ظهور هادى امت را به انتظار مى‏نشينند و در دل، شور و شوق و اميد پرورانده‏اند و پاى افزارى از صبر و شكيب ستانده‏اند تاخستگى راه، مجال‏شان ندهدكه0به «ماندن‏» بينديشند كه بايد «رفت‏» تا به «راه‏» پيوست؛ چرا كه «رفتن‏»، به راه مى‏پيوندد و «ماندن‏»، به ركود. آرى، حركت، ره آورد طبيعى انتظار است. آنان كه يافته‏اند حركت و تلاش به هدايت مى‏انجامد، و چه شيرين، جرعه جرعه از هدايت‏هاى مستمر حق بهره‏مند مى‏شوند.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 6
کاربر: 0
در این صفحه: 5


در آن سه آيه مى باشد آيات 3-5- 6

1- (و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء و هو العزيز الرحيم)[1]

و در آن روز مؤمنان خوشحال خواهند شد، به سبب يارى پروردگار،  او هر كس را بخواهد نصرت مى دهد و او عزيز و رحيم است.

ابى بصير از امام صادق (عليه السلام )روايت كرده كه حضرت عليه السلام  پيرامون اين آيه شريفه ((و يومئذ يفرح المؤمنون )) تا آخر فرمود:

مؤمنين هنگام ظهور حضرت قائم (عليه السلام )به يارى خداوند متعال شاد و خوشحال مى شوند. [2]

- (وعد الله لايخلف الله وعده و لكن ا كثرالناس لايعلمون)[3]

اين چيزى است كه خدا وعده كرده، و وعده الهي هرگز تخلف نمايد ولى اكثر مردم نمى دانند.

پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله ) به حذيفه بن يمان فرمودند:

اى حذيفه  اگر در دنيا روزي باقى ماند، خداوند آن روز را طولانى نمايد، تا مردى از اهل بيت من حكومت نمايد و اسلام (و قوانين آن) را حاكم گرداند.

به درستى كه خداوند خلف وعده نمى كند و خداى سبحان بر وعده خود توانا است، سپس فرمود:

و الله لايخلف وعده. [4]

پي نوشت:


[1]  روم آيه 4 ـ 5
[2]  الف ) ينابيع الموده ص 426 - ب) تفسير برهان ج 4 ص 257
[3]  روم آيه 6
[4]  ينابيع الموده ص 448