پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

خورشيد فروزان

امروز وجود مقدس حضرت حجت - ارواحنا فداه - در ميان انسان‏هاى روى زمين، منبع بركت، علم، درخشندگى، زيبايى و همه ي خيرات است. براى انسانى كه داراى معرفت‏باشد، موهبتى از اين برتر نيست كه احساس كند، ولى خدا، امام بر حق، عبد صالح، بنده ي برگزيده در ميان همه ي بندگان عالم و مخاطب به خطاب خلافت الهى در زمين، با او و در كنار او است؛ او را مى‏بيند و با او مرتبط است. مهدى موعود (عجّل الله تعالي فرجه الشريف)، مظهر رحمت و قدرت حق و مظهر عدل الهى است و كسانى كه بتوانند با اين كانون شعاع رحمت و تفضلات الهى، ارتباط روحى و معنوى برقرار كنند، در تقرب به خداوند، توفيق بيشترى مى‏يابند؛ زيرا نفس توسل و توجه و ارتباط قلبى با آن حضرت، موجب عروج و رشد روحى و معنوى انسان مى‏شود.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 3
کاربر: 0
در این صفحه: 2


در آن دو آيه مى باشد آيات  56 ـ 69

1- (أن تقول نفس ياحسرتي على ما فرطت في جنب الله و إن كنت لمن الساخرين.) [1]

افسوس بر من از كوتاهى هايى كه در اطاعت فرمان خدا كردم و (آيات او را) به استهزا گرفتم.

على بن سويد از امام كاظم (عليه السلام ) در تفسير آيه فوق روايت مى كند كه حضرت عليه السلام فرمود:

مراد از ((جنب الله)) اميرالمؤمنين (عليه السلام ) است، و همچنين امامان و اوصياى بعد از او در مكان و مقام رفيع و والائى باشند، تا برسد به آخر ايشان (خاتم الأوصياء) حضرت مهدى قائم (عليه السلام ). [2]

2- (وأشرقت الأرض بنور ربها.) [3]

و زمين (در آن روز) به نور پروردگارش روشن مى شود.

در حديث مفصلى كه از امام هشتم (عليه السلام ) نقل است آمده كه حضرت فرمود:

به هنگام قيام فرزند چهارم از فرزندان من (مهدى قائم آل محمد (عليه السلام ) )، زمين به نور پروردگارش را روشن و منور شود. [4]

و نيز امام صادق (عليه السلام ) در حديثى فرمود:

در وقت قيام مردم نيازى به نور خورشيد و ماه ندارند، شب و روزى يكى مى شود. [5]

 

پي نوشت:


[1]  زمر آيه 56
[2]  الف ) ينابيع الموده ص 495 -    ب ) تفسير صافي ج 4 ص 326
[3]  زمر آيه 69
[4]  ينابيع الموده ص 448
[5]  غايه المرام ص 748