پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

وقتى بيايى...

جاده‏ها خود را آماده مى‏كنند، براى قدم‏هاى استوار تو و فرشى از زيارت «السلام عليك يااباصالح‏» را برخود مى‏گسترند. تو كه مى‏آيى، سنگ‏ها غزل مى‏خوانند و نگاهشان معنا مى‏گيرد. تو كه مى‏آيى، برآسمان تاريك دل‏ها مى‏تابى و به آن‏ها فانوس‏هايى از ستاره هديه مى‏دهى. تو سرشارى از غزل‏هاى سبز. تو كه مى‏آيى، طوفان با دريا آشتى مى‏كند و نور در رگ‏هاى زمين جارى مى‏شود. آرى، تو كه مى‏آيى، روشنى را به شب‏هاى تاريك هديه مى‏كنى و دل‏هاى شكسته را با مهربانى و لبخند پيوند مى‏زنى و پشت پنجره، نشستن و زيبا ديدن را براى چشم‏ها معنا مى‏كنى. تو كه بيايى، كوير معنا ندارد. همه جا سبز است، چون متن بهار! تو كه بيايى...

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 3
کاربر: 0
در این صفحه: 2


رويكرد جديد مسيحيت به معنويت و مهدويت در آخرالزمان و پايان دوران

انجيل متّي

انجيل متي باب بيست و چهارم گفتگوي كوتاه پرمعنائي را از حضرت عيسي عليه­السلام و شاگردانش ثبت كرده كه در آن نكاتي حسّاس دربارة ظهور آينده است، ملاحظه بفرمائيد:
«عيسي ايشان را گفت، آيا همة اين چيزها را نمي بينيد، هر آينه به شما مي­گويم در اينجا سنگي بر سنگي گذارده نخواهد شد كه به زير افكنده نشود، و چون به كوه زيتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وي آمده، گفتند به ما بگو كه اين امور كي واقع خواهد شد و نشان آمدن تو و انقضاي عالَم چيست؟ عيسي عليه­السلام در جواب ايشان گفت:
زنهار كسي شما را گمراه نكند، ز­آنرو كه بسا به نام من آمده خواهند گفت من مسيح هستم و بسياري را گمراه خواهند كرد، و جنگها و اخبار جنگها را خواهيد شنيد، زنهار مضطرب نشويد، زيرا كه وقوع اين همه لازم است، لاكن انتها هنوز نيست، زيرا قومي با قومي و مملكتي با مملكتي مقاومت خواهند نمود، و قحطيها و بادها و زلزله­ها در جايها پديد آيد،.....
در آنزمان بسياري لغزش خورده يكديگر را تسليم كنند و از يكديگر نفرت گيرند، و بسا انبياء كذبه ظاهر شده بسياري را گمراه كنند، و به جهت افزوني گناه محبت بسياري سرد خواهد شد لكن هر كه تا به انتها صبر كند نجات يابد.....
واي بر آبستنان و شيردهندگان در آن ايام، پس دعا كنيد تا فرار شما در زمستان يا در سبت نشود، زيرا كه در آن زمان چنان مصيبت عظيمي ظاهر مي­شود كه از ابتداي عالم تا كنون نشده و نخواهد شد، و اگر آن ايام كوتاه نشدي هيچ بشري نجات نيافتي لكن به خاطر برگزيدگان آن روزها كوتاه خواهد شد، آنگاه اگر كسي به شما گويد اينك مسيح در اينجا يا در آنجاست باور نكنيد، زيرا كه مسيحيان كاذب و انبياء كذبه ظاهر شده، علامات و معجزات عظيمه چنان خواهند نمود كه اگر ممكن بودي برگزيدگان را نيز گمراه كردندي!!
اينك شما را پيش خبر دادم پس اگر شما را گويند اينك در صحراست بيرون مرويد، يا آنكه در خلوت است باور مكنيد، زيرا همچنانكه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر مي­شود ظهور پسر انسان نيز چنين خواهد شد، و هر جا كه مرداري باشد كركسان در آنجا جمع شوند و فوراً بعد از مصيبت آن ايام آفتاب تاريك گردد و ماه نور خود را ندهد، و ستارگان از آسمان فرو ريزند، و قوتهاي افلاك متزلزل گردد. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پديد گردد، و در آنوقت جميع طوائف سينه­زني كنند، و پسر انسان را به بينيد كه برابرهاي آسمان با قوّت و جلال عظيم مي­آيد، و فرشتگان خود را با صورِ بلند، آواز فرستاده برگزيدگان او را از بادهاي اربعه از كران تا بكران فلك فراهم خواهند آورد....
آسمان و زمين زايل خواهد شد لكن سخنان من هرگز زايل نخواهد شد، اما از آنروز و ساعت هيچ كس اطلاع ندارد، حتي ملائكه آسمان جز پدرِ من و بس، پس بيدار باشيد زيرا كه نمي­دانيد در كدام ساعت خداوند شما مي آيد....
شما نيز حاضر باشيد زيرا در ساعتي كه گمان نبريد پسر انسان مي­آيد»[1]
«اما چون پسر انسان در جلال خود با جميع ملائكه مقدس خويش آيد، آنگه بر كرسي جلال خود خواهد نشست، و جميع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همديگر جدا مي­كند، به قسمي كه شبان ميشها را از بزها جدا مي­كند و ميشها بر دستِ راست و بزها را بر چپ خود قرار مي­دهد.»

انجيل مرقس

انجيل مرقس باب سيزدهم بند 33 مي­گويد:
« از آن روز و ساعت غير از پدر هيچكس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس بر حذر و بيدار شده دعا كنيد، زيرا نمي­دانيد كه آنوقت كي مي­شود مثل كسي كه عازم سفر شده خانة خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده هر يكي را به شغلي خاص مقرّر نمايد و دربان را امر فرمايد كه بيدار بماند، پس بيدار باشيد زيرا نمي­دانيد كه در چه وقت صاحب خانه مي­آيد، در شام، يا نصف شب، يا بانگ خروس، يا صبح، مبادا ناگهان آمده شما را خفته يابد، اما آنچه به شما مي­گويم به همه مي­گويم بيدار باشيد.»

انجيل لوقا

انجيل لوقا نيز در باب دوازدهم بند 35 مي­گويد:
« كمرهاي خود را بسته، چراغهاي خود را افروخته بداريد، و شما مانند كساني باشيد كه انتظار آقاي خود را مي­كشيد كه چه وقت از عروسي مراجعت كند، تا هر وقت آيد و در را بكوبد، بيدرنگ براي او باز كنند، خوشا به حال آن غلامان كه آقاي ايشان چون آيد ايشان را بيدار يابد...
پس شما نيز مستعد باشيد زيرا در ساعتي كه گمان نمي بريد پسر انسان مي­آيد.»

پي‌نوشت:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] . باب 24 انجيل متي بند 1 تا 45 با تلخيص.