پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

آخر الزمان

شكى نيست كه هر آغازى را انجام و هر شروعى را پايانى است، جز ذات بى پايان خداوندى كه هم آغاز است و هم انجام. زمان نيز مانند تمام مخلوقات الهى چنين خواهدبود. روزگارى بر دنيا سپرى شده كه ديباچه‏ى زندگى دنيايى به شمار مى‏آيد و زمانى نيز خواهد گذشت كه پايان اين كتاب خواهد بود. برگه‏هاى پايان كتاب زندگى انسان در زمين «آخرالزمان‏» خوانده مى‏شود. اين اصطلاح كه در اغلب اديان بزرگ به چشم مى‏خورد، در اديان ابراهيمى و به‏ويژه در دين اسلام، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اين اصطلاح، معمولا به روزگار پايانى دنيا و رويدادهايى كه ممكن است در اين بخش از زندگى دنيايى به وقوع بپيوندد، گفته مى‏شود و در روايات فراوان مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله اتفاقات بسيار مهم اين دوران مى‏توان به قيام جهانى حضرت مهدى ( عليه السلام) اشاره كرد.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 1
کاربر: 0
در این صفحه: 1
   

بودائيان

ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ home


موعود باوري در آيين بودا يا مفهوم گره خورده است maitreya ميتريه در زبان سانسكريت به معناي مهربان است .
اگرچه حضور و اهميت ميتريه در مكاتب گوناگون بودايي متفاوت است اما همگي آن ها به آن معتقد مي باشند.
اين موعود نجات بخش در نمادنگاري بودايي به شكل مردي در وضعيت نشسته , آماده برخاستن به نمايش درمي آيد تا نمادي از قيام را تداعي كند  در يكي از كتاب هاي بودائيان كه به تاريخ سري لانكا مي پردازد , حوادث مربوط به قيام مطرح گرديده است :
پس از آن كه شاكيه موني (بودا) به نيروانه بزرگ رسيد و جهان پاي به سراشيبي اجتماعي ... نهاد :
پنج هزار سال پس از آخرين بودا , آفتاب آموزه هاي بودايي افول مي كند و طول عمر آدميان به ده سال فرو مي كاهد.
در اين زمان چرخه وارو مي گردد و زندگي متحول مي شود. تا آن جا كه متوسط عمر مردم به هشتادهزار سال مي رسد.
با اين عمرهاي طولاني و زمينه مناسب براي تعاليم بودا , يك راهنما خواهد آمد.
او براي مردم رفاه و بهروزي مي آورد و آموزه هاي بودا را ترويج مي كند. آن گاه كه چنين فضايي بهشت گون فراهم آمد , ميتريه از آسمان ... نزول مي كند , بودايي خويش را به كمال مي رساند و دين را به فرهيختگان مي آموزد   
بنابر نقل برخي پژوهشگران , بودا نسب اين منجي آسماني را به سيدخلايق دو جهان مي رساند و ثمرات قيام وي را اين چنين برمي شمارد : پادشاهي دنيا به فرزند سيد خلايق دوجهان تمام شود.
او كسي باشد كه بر كوه هاي مشرق و مغرب دنيا حكم براند و بر ابرها سوار شود و دين خدا يك دين شود و دين خدا زنده گردد .
در هرحال هم اكنون نيز در ميان مناطق بودايي نشين , به ويژه چين و كره رويكرد گسترده اي نسبت به ميتريه وجود دارد.