پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

سهم انتظار

انتظار، سهم چشمانى است كه رو به آفتاب زيسته‏اند؛ سهم دستانى است كه شبگاهان، در وسعت نيايش، به جانب آسمان ريشه دوانيده‏اند، سهم دل هايى كه چون كبوتران خونين بال، در بى نهايتى سرخ جاودانه تپيده‏اند؛ منتظران، مجنون زادگان ليلاى وجودند؛ عاشقانى دل سوخته كه لب به زمزمه‏ تر كرده‏اند؛ آنان، با تمام وجود، روى خود را به آسمان دوخته، دستان را به دعا بلند کرده و ظهور هادى امت را به انتظار مى‏نشينند و در دل، شور و شوق و اميد پرورانده‏اند و پاى افزارى از صبر و شكيب ستانده‏اند تاخستگى راه، مجال‏شان ندهدكه0به «ماندن‏» بينديشند كه بايد «رفت‏» تا به «راه‏» پيوست؛ چرا كه «رفتن‏»، به راه مى‏پيوندد و «ماندن‏»، به ركود. آرى، حركت، ره آورد طبيعى انتظار است. آنان كه يافته‏اند حركت و تلاش به هدايت مى‏انجامد، و چه شيرين، جرعه جرعه از هدايت‏هاى مستمر حق بهره‏مند مى‏شوند.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 3
کاربر: 0
در این صفحه: 3


نگار من که سفر کرده باز می‌ آید

چو مهر از پس ابری فراز می ‌آید


از اینکه دیده به راهم چه غم که وقت نیاز

عزیز بنده نوازم به ناز می‌ آید


ملول نیستم از دست رفته چاره کار

که دوش فال زدم چاره‌ساز می‌ آید


دلم ز درد جدایی اگر چه افسردست

غمی مباد مرا دلنواز می‌آید


اگر چه کرده ز سامره مخفیانه سفر

به صد شکوه ز ملک حجاز می ‌آید


حقیقتی که جهان گشته بهر او بر پا

زند ز ریشه نهاد مجاز می‌ آید


به زاهدی که ز دیدار دوست محروم است

دهد به نیل حضورش جواز می‌ آید