پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

مصلح کل

همه ي اديان و مذاهب، عقيده دارند كه يك منجى و يك دست مقتدر الهى در مقطعى از تاريخ خواهد آمد و در نجات بشر از ظلم و جور، معجزه گرى خواهد كرد. همه ي فرق اسلامى، معتقدند كه حضرت مهدى (عليه السلام) از نسل طيب و طاهر پيامبراعظم(صلي الله عليه و آله و سلم)، عالم را مملو از عدل و داد و براى اقامه دين خدا و حق الهى قيام خواهد كرد. غير مسلمان‏ها هم به نحوى، معتقد به يك آينده ي مطلوب و درخشانى براى بشريت هستند كه با همين مسأله ي مهدويت، تطبيق مى‏كند. اين عقيده كه همه ي مسلمان‏ها هم به آن معتقدند، مخصوص شيعه نيست. البته در خصوصيات و جزيياتش، بعضى فرق، حرف‏هاى ديگرى دارند؛اما اصل اين‏كه چنين دورانى پيش خواهد آمد و يك نفر از خاندان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) چنين حركت عظيم الهى را انجام خواهد داد، بين مسلمان‏ها متواتر است، همه اين را قبول دارند.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 2
کاربر: 0
در این صفحه: 1

در قرآن كريم آيات متعددى است كه امامان اهل بيت (ع)آن ها را به مسأله رجعت تفسير كرده اند .روشن است كه ائمه معصومين (ع) مترجمان ومفسران حقيقى وحى الهى هستند وقرآن در خانه آنان فرود آمده وصاحبان خانه، ازآن چه در خانه است، از همگان آگاه تر و داناترند . برخى از دانشمندان معاصر، 6 7 آيه از آيات قرآن را تأويل به رجعت كرده اند. در قرآن كريم آمده است:و يوم نَحشُرُ من كل أمته فوجا وآن روزكه از هر امتى، گروهى از كسانى را كه آيات ما را دروغ انگاشتند، محشورگردانيم. از امام صادق (ع) روايات متعددى در تأويل اين آيه شريفه در مورد رجعت رسيده است . از جمله اين روايت است كه: مردى به امام صادق (ع) گفت: اهل سنت مى پندارند كه اين آيه شريفه درباره روز قيامت است . حضرت فرمود: آيا خداوند در روز رستاخيز از هر امتى گروهى را محشور مى سازد وبقيه آنان را وا مى گذارد؟ هرگز اين آيه در مورد رجعت است كه برخى را زنده مى سازد. اين آيه شريفه در مورد قيامت است كه مى فرمايد: و حَشَرناهُمفلم نغادر منهم احدار وهمه آنان را گرد خواهيم آورد و هيچ يك را فروگذار نخواهيم كرد. ونيز درباره آيه شريفه ويوم نحشر من کل امة فوجا ، فرمود: همه انسان هاى با ايمانى كه به ناحق كشته شده باشند، رجعت مى كنند وپس ازآن از دنيا مى روند . رجعت براى مؤمنان خالص ونيزكافران محض است .

درباره آيه شريفه: ربنا امتنا اثنين واحييتنا اثنتين پروردگارا ما را دو بار ميراندى ودو بار زنده ساختى، امام باقر(ع) فرمود: اين آيه مخصوص گروه هايى است كه پس از مرگ بار ديگر به همين دنيا رجعت مى كنند. وامام رضا(ع) فرمود:ا اين آيه شريفه در مورد رجعت است  درباره آيه شريفه انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيوة الدنيا و يوم يقوم الاشهاد ما پيام آوران خويش و ايمان آورندگان را در زندگى دنيا و در روز قيامت كه شاهدان براى شهادت به پاى مى خيزند، يارى مى كنيم؟ امام صادق (ع) فرمود: به خدا سوگند كه اين يارى رسانى، در رجعت خواهد بود، آيا نمى دانى كه بيشتر پيامبران خدا در دنيا به پيروزى ظاهرى نرسيده وبه شهادت نائل آمدند، همين گونه امامان راستين با اين بيان، اين وعده پيروزى در هنگام رجعت خواهد بود. پس در پرتو آيات وحى ثابت گرديد كه رجعت، يك وا قعيت ترديد ناپذير است.