เข้าพบท่านอิมามมะฮฺดียฺ (อ.)

หลังจากที่ราชวงศ์อับบาซซียฺได้ขึ้นครองราชนโยบายที่เขาทำอย่างจริงจังคือ การเข่นฆ่าลูกหลานศาสดา (ซ็อล ฯ) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ (อ.) ซึ่งขณะนั้นบ้านของท่านอิมามฮะซันอัซการียฺ (อ.) บิดาของท่่านอิมามมะฮฺดียฺ (อ.) อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลอับบาซซียฺ ฉะนั้น การประสูติท่านอิมามมะฮฺดียฺจึงได้รับการวางแผนอยางดีจากท่านอิมามฮะซันอัซการียฺ (อ.) จนกระทั่งอิมามได้ประสูติออกมาด้วยความปลอดภัยและปกปิดที่สุด ซึ่งข่าวประสูติของท่านอิมามได้รับการถ่ายทอดโดยท่านหญิงฮะกีมะฮฺ ผู้เป็นอาของท่านอิมามฮะซันอัซการียฺ (อ.) แต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ การปกปิดนั้นไม่ได้หมายความว่าตลอดระยะ ๕/๖ ปี ขณะที่ท่านอิมามอัซการียฺ (อ.) มีชีวิตอยู่นั้นจะไม่มีผู้ใดได้พบกับท่านอิมามมะฮฺดียฺ (อ.) เลยแม้แต่คนเดียว มิได้เป็นเช่นนั้น เนื่องจากในระยะเวลาดังกล่าวได้มีชีอะฮฺที่ใกล้ชิดได้พบกับท่านอิมามเสมอ เื่พื่อยืนยันว่าท่านอิมามได้ประสูติออกมาจริง และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง และเมื่อถึงคราวจำเป็นจะได้สามารถแจ้งข่าวแก่บรรดาชีอะฮฺคนอื่น ๆ ต่อไปได้

นักวิชาการได้บันทึกการเข้าพบกับท่านอิมามมะฮฺดียฺ (อ.) ไว้มากมาย แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ การเข้าพบของอัซฮาบที่เฉพาะของท่านอิมามฮะซันอัซการียฺ (อ.)

ฮะซัน บิน อัยยูบ บิน นูฮฺ กล่าวว่า พวกเราได้ไปหาท่านอิมามฮะซันอัซการีียฺ (อ.) ที่บ้านเพื่อถามถึงอิมามท่านต่อไปหลังจากท่าน ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๐ ท่าน ซึ่งหนึ่งในนั้นมี ท่านอุซมาน บิน ซะอีด อัมรียฺ ผู้เป็นตัวแทนของท่านอิมามมะฮฺดียฺ (อ.) ในเวลาต่อมา ท่านได้ยืนขึ้นและกล่าวว่า พวกเราต้องการถามสิ่งหนึ่ง ซึ่งท่านทราบเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องนั้น

ท่านอิมาม (อ.) บอกให้เขานั่งลง ซึ่งดูท่าทีอุซมานไ่ม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นัก และเตรียมจะลุกออกไปจากที่ประชุม

ท่านอิมาม (อ.) กล่าวว่า ไม่ให้ทุกคนออกไป เวลาได้ผ่านไปครู่หนึ่งท่านได้เรียกให้อุซมานยืนขึ้น และกล่าวว่า จะให้ฉันบอกไหมว่าพวกท่านมาหาฉันเืรื่องอะไร

พวกเขากล่าวว่า เชิญท่านบอกมาได้เลย

ท่านอิมาม (อ.) พวกท่านมาที่นี้เพื่อต้องการถามถึงอิมามภายหลังจากฉันใช่ไหม

ตอบว่า ใช่ ถูกต้องแล้วพวกเรามาที่นี้เพื่อถามท่านเกี่ยวกับอิมามภายหลังจากท่าน

ในเวลานั้นท่านได้สั่งให้อุ้มเด็กทารกน้อยออกมา และท่านได้ชี้ไปที่เด็กน้อยนั้นพร้อมทั้งกล่าวว่า เด็กน้อยคนนี้คืออิมามและเป็นตัวแทนของฉันในหมู่พวกท่าน ภายหลังจากฉันพวกท่านจงเชื่อฟังปฏิบัติตามเขา จงอย่าสร้างความแตกแยก และจงอย่าขัดแย้งกับเขา เพราะมันจะเป็นสาเหตุทำให้พวกท่านหลงทางและพบกับความหายนะ

สิ่งที่กล่าวมาเพื่อยืนยันว่าท่านอิมามมะฮฺดี (อ.) ได้ถือกำเนิดมาจริงและมีผู้ได้พบกับท่านอิมามแล้ว ผลที่ได้รับจากการเข้าพบท่านอิมามมะฮฺดียฺ (อ.)

-           เป็นการปฏิเสธบางทัศนะที่กล่าวว่า ท่านอิมาม (อ.) ไม่มีตัวตน

-           เป็นการปฏิเสธบางทัศนะที่กล่าวว่าความเชื่อเรื่องมะฮฺดียเมาอูดไม่เป็นความจริง และเป็นความเชื่อที่ไร้สาระ

-           เป็นการปฏิเสธบางทัศนะที่กล่าวว่าอิมามยังไม่ได้ประสูติิ ซึ่งจะประสูติในอนาคตข้างหน้า

นอกจากชนกลุ่มแรกในช่วงต้น ๆ ได้พบกับท่านอิมามมะฮฺดียฺ (อ.) ยังมีชีอะฮฺอีกหลายท่านในยุคต่อมาได้พบกับท่านอิมาม ซึ่งการได้พบกับท่านอิมามนั้นแตกต่างกันออกไปตามคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว มิใช่ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ได้พบท่านอิมาม จริงอยู่อาจมีผู้กล่าวว่าเมื่อท่านเป็นอิมามของประชาชาติทำไม่ไม่พร้อมที่จะพบปะกับผู้คน เหตุผลก็คือ ในช่วงนี้เป้นยุคแห่งการเร้นกายถ้าหากอิมามออกมาพบกับทุกคนปรัชญาแห่งการเร้นกายก็คงจะหมดความหมาย ฉะนั้น ในยุคแห่งการเร้นกายจึงมีเฉพาะบางท่านเท่านั้นที่ได้พบกับท่านอิมาม (อ.)   อุละมาอฺแห่งยุคสมัยบางท่านทั้งคำพูดและการกระทำของท่านได้แสดงให้เห็นว่าท่านได้สัมผัสกับท่านอิมามมะฮฺดีย (อ.) จริงเนื่องจากผลที่ตามมาเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นว่าสิ่งนั้นเกินเลยความสามารถของมนุษย์ปุถุชนธรรมดา เช่น ท่านอิมามโคมัยนี (รฎ.) หลังจากที่ท่านถูกเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรได้เดินทางกลับมาสู่มาตุภูมิอีกครั้ง และได้มีการต่อสู้กับรัฐบาลอย่างรุนแรง ท่านอิมามได้สั่งให้ประชาชนออกไปเดินขบวนประท้วงรัฐบาล แต่ฝ่ายรัฐบาลได้ประกาศว่าใครออกมาเดินขบวนจะยิ่งทิ้งให้หมด ประชาชนเกิดความลังเลว่าจะเอาอย่างไรดี ท่านอิมามโคมัยนีย ได้กำชับว่าทุกคนต้องออกไปเดินขบวน อุละมาอฺและผู้รู้หลายท่านได้ท้วงติงท่านอิมามโคมัยนีว่า ท่านจะสั่งให้คนไปตายหรืออย่างไร ท่านอิมามได้ตอบพวกเขาว่า แล้วพวกท่านไม่คิดหรือว่านี่เป็นคำสั่งของมะฮฺดียฺ ทุกคนจึงเงียบและไม่มีผู้ใดคัดค้านอีกต่อไป