บทกลอนสรรเสริญอิมามมะฮฺดียฺ (อ.)

อัดริกนียฺ อัดริกนียฺ ซอฮิบุลอัมริ ซอฮิบุซซะมาน
คอยเราคอยหาด้วยน้ำตาอาลัย เชิญมารวมใจในนิซฟูชะอฺบาน
อิมามมุนตะซัร พวกเรามาร่วมงาน
ด้วยดวงใจอีมาน ด้วยวิญญาณเฝ้ารอ
โอ้ยากออิมียฺ ฆัยบัตกุบรอ
อยู่ที่ใดหนอ ขออัญเชิญพลัน
อัสลามุน บะกียะตุลลอฮฺ
ยาอะบาซอ ลิฮฺเราขอพร
ซอฮิบุซซัยฟฺ เร่งเร็วไววอน
โปรดอนาทร มาลิดรอนอธรรม
ทั่วทุกแห่งหน ศรัทธาชนระกำ
ทุกข์ทนทรกรรม อธรรมเข้าย่ำยี
ฮุจญะตุลลอฮฺ ยืนยันรอราวี
ชุบชีวิตโลกนี้ เป็นสักขีพยาน
โปรดมาปฏิวัติ จัดตั้งรัฐบาล
อาคิรุซซะมาน เป็นสัญญาณเฝ้ารอ
โอ้ชีอะยาน เหลือพวกท่านที่รอ
ยืนน้ำตาคลอ เฝ้าเลี้ยงหล่อชีวา
มอบให้ทั้งชีวิต ไม่คิดระอา
นี่แหละคือศรัทธา มันมีค่าเหนือใจ