Nama Buku: Ayineh –ye Hidayat dar Itsbate Velayat (Panduan Menuju Konsep Wilayah)

Penulis: Ibrahim Ahmad Amini

Penerbit: Kitab Furusyi Islamiyah, Tehran

Perpustakaan: Daftar Tabligat Islami

Tema: Imamah, Imam Mahdi as.


Nama Buku: Atasy Nist Kitabist (Sebuah Buku Bukan Api)

Penulis: Gulam Ridha Namai Thabasi

Penerbit: Chab Khurasan, Masyhad

Tema: Bahaisme, Imam Mahdi as


Nama Buku: Akharin Tahawwul ba Hukumate Waliye Ashr (Akhir Perubahan Bersama Pemerintahan Wali Ashr

Penulis: Sayyid Muhammad Mahdi KhalKhali

Penerbit: kaukab, Tehran

Tema: Imam mahdi as


Nama Buku: Akharin Safire Inqilab (Duta Revolusi Terakhir)

Penulis: Z.M

Penerbit: Itihad, Tehran

Perpustakaan: Ostone Quds Rezavi.

Tema: Imam Mahdi as


Nama Buku: On Ruz Fara Mirasad (Hari Itu Akan Datang)

Penulis: Abul Fath Hakim Basyi

Penerbit: Isyrafi, Tehran

Perpustakaan: Perpus Ayatullah Mar’asyi Najafi

Tema: Imamah, Imam Mahdi as


Nama Buku: al-Imam Mahdi minal Mahdi ila Dhuhur (Imam Mahdi Dari Ayunan Hingga Dhuhur)

Penulis: Allamah Sayyid Muhammad Kadhim Qazwaini

Penerbit: Muassasah Nur, Beirut , Lebanon

Perpustakaan: Perpus Pusat Kajian Khusus Wali Ashr as Internasional

Tema: Imam Mahdi as.


Nama Buku: Anan keh Mahdi as ra Didand (Mereka Yang Melihat Mahdi as)

Penulis: Abdul Husain Asy’ari

Penerbit: Ali Askari, Qom

Perpustakaan: Perpus Masyhad

Tema: Imam Mahdi, Berjumpa Imam


Nama Buku: Oyande-ye basyariat az bahdare maktabe mo (masa depan umat manusia menurut kaca mata Syi’ah)

Penulis: Sayyid Muhammad Thaliqani

Penerbit; Milad, Tehran

Perustakaan: Jamiah zahra’

Tema: Masa depan, Penantian, Imam Mahdi as


Nama Buku: Oyandeh Sazan no 143 (perancang masa depan)

Penulis: Tim Penulis

Penerbit: Ittihadiyah anjuman, Tehran

Tema: Imam Mahdi as, Sejarah, Akhlak…


Nama Buku: Itsbatul Huda juz 7

Penulis: Muhammad bin Hasan Hur Amili

Penerbit: darul Kutubil Islamiyah, Tehran

Perpustakaan: Ayatullah marasyi

Tema: Gulat, Dhuhur, Mukzijat, Imam Mahdi as dan Imamah


Nama Buku: Ahadis Qudsi

Penulis: hasan Tharimi, Abdul Husain Thali’i

Penerbit: Miqat, Tehran

Tema: Imam Mahdi as, Hadis


Nama Buku: asrar va favaid wujud hadrat wali ashr

Penulis: sayyid Isma’il rasul zadeh khui

Penerbit: Kitab Furusyi Islamiyah, Tehran

Perpustakaan: daftar tabligat Islami

Tema: Imam mahdi as dan sejarah


Nama Buku: Islam dan Mahdiisme

Penulis: sayyid Muhammad Baqir hijazi

Penerbit: bank Mili Iran , Tehran

Perpustakaan: daftar tabligat Islami

Tema: mahdiisme, Imam Mahdi as, Bahaiyat


Nama Buku: al-Malahim wa Fitan

Penulis: Sayyid bin Thawus

Penerbit: Islamiyah, Tehran

Tema: Imam Mahdi as, Akhir zaman, Dhuhur


Nama Buku: Ilhamul Hujjah

Penulis: sayyid Ali Mudaris Yazdi

Perpustakaan: Ayatullah Mar’asyi Najafi

Tema: Tauhid, Imamah, Nubuwwah, Imam mahdi as


Nama Buku: Imam Mahdi dalam Ungkapan Orang lain

Penulis: Ali dawani

Penerbit: Nidaye Iman

Penerbit : Tehran

Perpustakaan: Ayatullah Mar’asyi Najafi

Tema: Imam Mahdi, Ahlu Sunah

 

Nama Buku: Imam Mahdi as

Penulis: Ali Muhammad Ali Dakhil

Penerbit: Muntadharul Mahdi,

Perpustakaan: Ayatullah Mar’asyi

Tema : Imam Mahdi as  


Nama Buku: Imam Mahdi as Perlindungan Terakhir

Penulis: Husain fariduni

Penerbit: Yasir, Qom

Perpustakaan: Ayatullah Mar’asyi najafi

Tema: Imam Mahdi as

Nama Buku: Imam Mahdi dar Quran (Imam Mahdi as dalam al-Quran)

Penulis: sayyid Shadiq Syirazi

Penerbit: Intisyarat Feyam Islam, Qom

Perpustakaan: Ostone Quds Rezawi

Tema: Imam Mahdi as, Quran, Hadis, Ahli Sunah

Nama Buku: Imam Mahdi as dan Gaibah Shugra

Penulis: Sayyid Muhammad Shadr

Penerbit: jahan Ara, Qom

Perpustakaan: Ostone Quds Rezawi

Tema: Imam Mahdi as, Imam Hadi as


Nama Buku: Imam Wa Zaman

Penulis: Mahdi bazargan – Jalaluddin Farsi

Penerbit: Haqiqat, Tehran

Perpustakaan: Ayatullah Mar’asyi najafi

Tema: Imam Mahdi as


Nama Buku: Imamat wa mahdawiyah jild 2

Penulis: Luthfullah Shafi Gulbaygani

Penerbit: Jamieh-e Mudarisin, Qom

Perpustakaan: Ayatullah Mar’asyi najafi

Tema: Mahdawiyah, Imam Mahdi as, Panjang Umur