İmam Məhdi əleyhissəlamın xüsusi nümayəndələri

İmam Məhdi əleyhissəlamın xüsusi nümayəndələrinin əsas vəzifə və fəaliyyətləri