İmam Məhdi (əleyhissəlam) doğulmazdan qabaq onun haqqında yazılmış kitablar

İbn Xəldun və Məhdi (əleyhissəlam) haqqında nəql olunmuş rəvayətlər

Həzrət Məhdi (əleyhissəlam) şiə mənbələrində

İmam Məhdi (əleyhissəlam) sünni mənbələrində