Cəmkəran məscidi

Gördüyünüz bu məscid İmam Məhdinin göstərişi ilə tikilmiş və burada çoxlu kəramətlər müşahidə edilmişdir.

İmam Zaman məscidin banisi Müslüm Cəmkəraniyə buyurmuşdur: «Camaata de ki, bu məkanı ziyarət etsinlər»